Aktuality

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 10. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve středu 10. 11. 2021 od 17:00 v Lékařském domě v Praze. Plánovaná délka setkání jsou 2 hodiny.

Pro vzdálené členy PS ŘPL bude možnost online připojení.

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Evropští farmaceuti složili slib

Evropští farmaceuti složili slib

Dne 12. října 2021 se v Bruselu uskutečnilo v přítomnosti zástupců Evropského parlamentu oficiální představení společné etické deklarace klinických farmaceutů a nemocničních lékárníků, zastoupených Evropskou asociací nemocničních lékárníků (EAHP) a Evropskou společností klinické farmacie (ESCP) „Oath to Society“. V tiskové zprávě, která je uvedena na stránkách obou zmíněných odborných společností, vedle sebe stojí klinický farmaceut a nemocniční lékárník jako dvě odlišné profese, které jsou ve všech případech uváděny jako „clinical pharmacists and hospital pharmacists“. Je tedy zřejmé, že klinická farmacie je i v kontextu Evropy chápána jako obor nezávislý na nemocničním lékárenství.

„EAHP-ESCP Oath to Society“ je slib pacientům a kolegům zdravotníkům, který má vést farmaceuty k dodržování nejvyšších etických a profesních standardů a především se jedná o dokument seznamující širokou veřejnost se skutečností, že farmaceuti pracují v rámci multidisciplinárních týmů v pozicích různých specialistů, snaží se napomoci časné detekci onemocnění, podporují zdravý životní styl a v neposlední řadě se řídí principy medicíny založené na důkazech.

Plné znění v anglickém jazyce.

Tento dokument není právně závazný, nicméně má být morálním apelem na všechny farmaceuty a připomenutím pro širokou veřejnost, že role farmaceutů je daleko širší, než jak bývá laiky vnímána.

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách ESCP

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách EAHP

ESCP-Evropská společnost klinické farmacie rozvíjí v posledních letech intenzivní spolupráci na úrovni Evropy s mnoha odbornými společnostmi, např. s Evropskou kardiologickou společností, s Evropskou společností klinické mikrobiologie a infekčních onemocnění, s FIP- International Pharmaceutical Federation a dalšími společnostmi. Cílem ESCP je podporovat rozvoj klinické farmacie, uplatnění klinických farmaceutů jako odborníků v různých prostředích zdravotní péče a posilovat interdisciplinární spolupráci klinických farmaceutů s dalšími zdravotnickými pracovníky (lékaři, farmaceuty dalších odborností, sestrami, farmaceutickými asistenty a dalšími pracovníky ve zdravotnictví).

OHLÉDNUTÍ ZA 10. KONGRESEM ČOSKF

OHLÉDNUTÍ ZA 10. KONGRESEM ČOSKF

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha uskutečnil 10. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Protože se jednalo o kongres jubilejní, byl slavnostně zahájen ohlédnutím za uplynulými 10 lety. V rámci úvodního vstupu byly připomenuty osobnosti, které v daném období společnost a klinickou farmacii různými způsoby podporovaly. Promluvil např. prof. RNDr. Jaroslav Květina, Dr.Sc., Dr.h.c., ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová, MHA, předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DRSc. a další.

Následný polytematický odborný blok zakončil přednáškou na téma etiky ve zdravotnictví Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., který účastníky příjemně naladil na společenský večer. Ten se odehrál v prostorech atria ÚVN a jeho součástí bylo koncertní vystoupení písničkáře a kytaristy Jana-Matěje Raka s interpretací skladeb Jaroslava Ježka.

Součásti kongresu byly také již tradiční páteční a sobotní interaktivní workshopy.

Úvodní slideshow k nahlédnutí:

 

Fotogalerie z Kongresu dostupná zdehttps://www.zonerama.com/10kongresCOSKF/Album/7768800.

Program ke stažení zde.

Děkujeme kolegům i hostům za účast a srdečně všechny zveme na příští, v pořadí již 11. kongres ČOSKF.

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Pracoviště klinické farmacie Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na plný/částečný úvazek.

Máte specializovanou způsobilost v oboru KF a 3 roky praxe po atestaci a v této zodpovědné práci jste našel/našla své skutečné poslání? Máte chuť pomoci nám rozšířit působnost našeho pracoviště KF na další naše medicínská oddělení a posunout kvalitu péče o naše pacienty na ještě vyšší úroveň? Chcete se u nás podílet na vzdělávání dalších kolegů v oboru? Pak hledáme právě Vás!

Nabízíme Vám:
 hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou,
 plný nebo částečný úvazek,
 nástupní mzdu 52 700 Kč,
 možnost služebního bytu s dotací,
 motivační stabilizační odměnu,
 nadstandardní podporu dalšího vzdělávání,
 5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, benefitní kartu, zvýhodněné nákupy v nemocniční lékárně.

Požadujeme:
 specializovanou způsobilost v oboru Klinická farmacie a 3 roky praxe od jejího získání,
 dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost,
 empatický přístup k pacientům.

Nástup možný ihned nebo dle vzájemné domluvy.

Kontakt:

Mgr. Eliška Mikschová, personální náměstkyně

mobil: +420 605 506 535
telefon: +420 499 866 119
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Uherskohradišťská nemocnice

Pracoviště klinické farmacie Uherskohradišťské nemocnice přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na plný úvazek.

Informace dostupné zde.

Kontakt:

Ing. Adéla Valíčková

tel.:+420 572 529 320

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prezentace problematiky medikace u pacientů v ESRD v rámci certifikovaného a MZ akreditovaného kurzu

Prezentace problematiky medikace u pacientů v ESRD v rámci certifikovaného a MZ akreditovaného kurzu

 

Dne 14. října 2021 proběhl certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR- PÉČE O NEMOCNÉ S NÁHRADOU FUNKCE LEDVIN (RRT).

Cílem kurzu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specifické ošetřovatelské péče o nemocné léčené eliminačními metodami. 

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a Mgr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. prezentovaly problematiku medikace u pacientů v terminálním stadiu onemocnění ledvin (ESRD).

Program a informace o certifikovaném kurzu dostupné zde.

 

CK ESRD sestry 20211

 

 

 

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Fakultní nemocnice Bulovka

Oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice Bulovka přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na plný úvazek.

Informace dostupné zde.

Kontakt:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

tel.:+420 266 084 104

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Nemocnice Náchod

Oddělení klinické farmacie Nemocnice Náchod přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na plný/částečný úvazek.

Informace dostupné zde.

Kontakt:

PharmDr. Šárka Erbanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 702 291 683

Newsletter 4/2021

 COSKF CLS JEP 042021

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV

V pátek 17. září 2021 proběhl v Plzni další ze série workshopů věnovaných problematice klinické farmacie v intenzivní péči. Stejně jako loni byla i letos hlavním tématem tekutinová terapie.

V úvodu se PharmDr. Gregorová, Ph.D. (FN Bulovka) věnovala složení balancovaných roztoků a porovnala jejich vlastnosti se zaměřením na obsah chloridů. V této souvislosti zmínila roli chloridů v patofyziologii a regulačních mechanizmech organizmu. Logickou součástí přednášky byla volba konkrétního balancovaného roztoku v různých klinických situacích. V následujícím sdělení rozebral PharmDr. Bauer (FN Bulovka) otázku nosných roztoků parenterálních léčiv. Nosné roztoky velmi často tvoří významný podíl tekutin podaných pacientovi – složení roztoku a jeho objem jsou proto podstatnými proměnnými, kterým je třeba věnovat pozornost. V navazujících kazuistikách Mgr. Brezinová, Ph.D. (FN Plzeň) názorně kalkulovala celkový objem tekutin, které byly podány jako nosné roztoky, a poukázala na možnosti jejich restrikce tam, kde to vyžadoval klinický stav pacienta.

V odpoledním bloku byla prezentována další kazuistická sdělení vztahující se k použití balancovaných roztoků, a to jednak u pacienta s metabolickou alkalózou (PharmDr. Gregorová, Ph.D., FN Bulovka), jednak u pacienta s rhabdomyolýzou (PharmDr. Linhartová, FTN). Klinický komentář lékaře-intenzivisty zajistil v obou případech MUDr. Kletečka (FN Plzeň).

Nově získané poznatky si účastníci mohli prověřit v závěrečném kvízu.