Aktuality

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Workshop Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na workshop ČOSKF Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta.

Workshop se uskuteční 15. května 2024 v čase 13:00-16:30, a to v seminární místnosti Revmatologického ústavu v Praze.

Podrobnosti vč. programu a registrace jsou k dispozici na odkazu

Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta – Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf-vzdelavani.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi!

PharmDr. Ivana Tašková,

odborný garant workshopu

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.,

předsedkyně ČOSKF

Irena Murínová hostem na Radiožurnálu v pořadu Host Lucie Výborné

Záznam rozhovoru Ireny Murínové s Janem Pokorným o klinické farmacii, rozvoji ambulantní klinickofarmacetické péče a dalších tématech. 

Antibiotická rezistence roste, medikaci šijeme na míru pacienta, říká klinická farmaceutka | Radiožurnál (rozhlas.cz)

Pozvánka na Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů

Dovolujeme si Vás pozvat na 2Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů dne 22. 5. 2023 od 14:00 h v Nemocnici Agel Nový Jičín.

Program k dispozici zde.

Akce je pořádána s podporou ČOSKF. 

 

 

Napsali o nás- Klinický farmaceut nově v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

Kroměřížský deník informuje o otevření Pracoviště klinického farmaceuta, které poskytuje klinickofarmaceutickou péči také pro ambulantní pacienty.

V Psychiatrické nemocnici v Kroměříži od loňska působí i klinická farmaceutka - Kroměřížský deník (denik.cz) 

Klinická farmacie na 1. kongresu následné intenzivní péče

 Ve dnech 10.-12. 4. 2024 se v Praze uskutečnil 1. kongres následné intenzivní péče.

V rámci lékařské sekce byly prezentovány následující příspěvky:

  • Gregorová J: Receptorový profil antipsychotik a jeho využití v terapii pacientů v následné intenzivní péči
  • Linhartová A: Receptorový profil antipsychotik a jeho význam pro výběr, kombinaci a časování antipsychotik v terapii delirantních stavů
  • Linhartová A: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem lékové interakce (kazuistika)
  • Gregorová J: Změna farmakokinetiky antipsychotik vlivem renální insuficience (kazuistika)
  • Dvořáčková E: Riziko prodloužení QT intervalu při terapii antipsychotiky

V rámci sesterské sekce byl prezentován následující příspěvek:

  • Linhartová A: Doporučení pro podávání léčiv sondou – úvod do problematiky

Úplný program kongresu je k dispozici zde: https://www.kongresnip.cz/program.

 

Zpráva z veletrhu Job Fair Farmacie

Dne 23. 4. 2024 se zástupci ČOSKF zúčastnili veletrhu Job Fair Farmacie, který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Akci připravují studenti farmacie při FaF MUNI, je určena zejména studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích farmaceutů.

ČOSKF zde prezentovala obor Klinická farmacie (KF) prvním rokem. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku členky výboru ČOSKF Mgr. Karoliny Russ, PG Dip. a diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty. Pro přihlášené studenty byla možnost zúčastnit se workshopu, kde měli možnost si vyřešit kazuistiku pod vedením zkušených klinických farmaceutů.

 

 JOBFAIR2024

 

JOBFAIR2024 1

 

JOBFAIR2024 2

 

JOBFAIR2024 3

 

JOBFAIR2024 4

 

 

 

      

 

 

 

 

  

  

  

 

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 18. 4. 2024 se zástupci ČOSKF zúčastnili tradičního Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejména studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF již čtvrtým rokem prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Veletrh Bioanalytiky a Farmacie v Hradci Králové (veletrhbaf.cz)

 

programBAF24

 

 

      BAFHK2024 4

 

BAFHK2024 3

 

BAFHK2024 2

 

BAFHK2024 1

 

 

  

  

 

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 29. 4. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční v pondělí 29. 4. 2024 od 17:00 na ÚHKT v Praze, posluchárna B, 4. patro (U Nemocnice 2094). Plánovaná délka setkání je 1,5 hodiny.

Bližší informace ke schůzce budou zaslány členům skupiny e-mailem.

Noví členové jsou vítáni. Pokud máte zájem stát se členem skupiny, kontaktuje koordinátorky e-mailem. 

Na setkání se těší

Mgr. Jana Vedrová a Mgr. Lucie Polášková

koordinátorky skupiny