Aktuality

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 14, vydáno 17. 12. 2021.

 

  • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL) – poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
  • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo okomentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů. 

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 14, 17. 12. 2021)