Aktuality

Covid-19

Novinky z PS pro farmakoterapii COVID-19: Paxlovid – bazální management lékových interakcí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rády bychom Vás informovaly o činnosti PS pro farmakoterapii COVID-19 i během letního času.
Narůstající zachycené případy tohoto onemocnění nabízí otázku, jaký podzim/zima nás čeká?

V těchto dnech intenzivně probíhala jednání se zástupci z řad infektologů a praktických lékařů
ohledně bezpečného podávání antivirotik. Byla diskutována hlavně klinická významnost interakčního
potenciálu léčivého přípravku Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) a možnost podávání antivirotik u
pacientů s CKD pod 30 ml/min.

Výstupem jsou materiály:

Na začátek září plánujeme online webináře pro klinické farmaceuty, jejichž cílem bude edukace
v problematice lékových interakcí léčivého přípravku Paxlovid pro kvalitní a rychlou spolupráci
s lékaři. Termíny webinářů budou uvedeny na webových stránkách ČOSKF během srpna.

O dalších novinkách budete pravidelně informováni.

Krásné léto Vám přejí,

Jana Gregorová, Alena Linhartová a Irena Murínová