Aktuality

Problematika analgeticko-myorelaxačních infuzí na odborných akcích

Jedním ze zásadních výstupů Pracovní skupiny pro ředění léčiv byl článek „Analgeticko-myorelaxační
infuze v terapii vertebrogenního algického syndromu – technologické a klinické aspekty“, který byl
publikován v říjnu 2021 v časopise České a slovenské neurologie a neurochirurgie.

S ohledem na covidovou dobu nebylo zcela možné tuto problematiku plně rozšířit mezi odbornou společnost.
Během roku 2023 se proto PS ŘPL rozhodla tuto problematiku více prezentovat na odborných akcích.
To se povedlo hned dvakrát.

V listopadu 2023 byla problematika analgeticko-myorelaxačních infuzí (AMI) odprezentována na 36.
Českém a slovenském neurologickém sjezdu v Hradci Králové. Přednášku věnovanou AMI, jejich
stabilitě a racionalitě složení zde měla Mgr. Lucie Polášková. Účast na přednášce byla hojná i přes
pozdní odpolední čas a odprezentované informace byly neurology přijaty velmi pozitivně a přínosně.

Mgr. Jana Vedrová pak tuto problematiku přednášela koncem ledna praktickým lékařům na jejich
pravidelných webinářích v rámci Společnosti všeobecného lékařství. Jelikož se jednalo pouze o on-
line vysílání, nebylo možno sledovat bezprostřední reakce zúčastněných; nicméně dle povahy dotazů,
které pak následovaly, bylo vidět, že je toto téma stále aktuální a je třeba se o něm nadále bavit a
diskutovat. Záznam z této akce je dostupný zde 

Aktualizace „Tabulky pro ředění a podávání léčiv“ a informací na webu Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Během roku 2023 prošla kompletní aktualizací „Tabulka pro ředění a podávání léčiv“. V rámci této
aktualizace došlo k rozšíření o 21 nových léčivých látek a 162 nových léčivých přípravků. Dále byly
odstraněny přípravky, které již nejsou v ČR registrovány. Současně byl aktualizován i návod na
používání této tabulky

Aktuální verze tabulky (platná ke 14. 02. 2024) obsahuje celkem 147
léčivých látek a 430 léčivých přípravků. Nově zde najdete i informaci o poslední aktualizaci SPC
daného léčivého přípravku. 

Pro rychlejší a snadnější vyhledání jednotlivých léčivých látek je k dispozici online vyhledávač
dostupný v sekci PS ŘPL Tabulka pro ředění a podávání léčiv. Ten však zatím nezohledňuje poslední aktualizace tabulky z r. 2024.

Zásadní aktualizace se dostalo i informacím na webu PS ŘPL. Nově vznikla sekce Publikace a
prezentace výstupů“. V této části najdete odkazy na jednotlivé publikace v odborných časopisech. Je
zde i výčet akcí, na kterých byly prezentovány výstupy PS ŘPL a její činnost. U vybraných akcí najdete i
odkaz na online záznam.

V této sekci je pak umístěn i odkaz na edukační videa o lékových formách, která vznikla ve spolupráci
s projektem MamaSTART.

Klinická farmacie v nemocnicích Skupiny Agel

Rozhovor s klinickými farmaceutkami Karolínou Russ a Terezou Vaňkovou pro časopis NÁŠ AGEL č. 2 / 2024, kde sdílejí své zkušenosti se zaváděním klinickofarmaceutické péče do nemocnic Skupiny AGEL a představují práci klinických farmaceutů. 

Klinická farmacie jako téma podcastu Po medině.

Kolegyně Barbora Čermáková Juránová přijala pozvání mediků 1. lékařské fakulty UK do podcastu Po medině.

https://open.spotify.com/episode/2iNmL4HPiXDJMUsndR0HVj?si=ofLXyPMHTVCgiLXRM2fMNQ&nd=1&dlsi=eca54c40896c4008

Představení práce klinického farmaceuta v podcastu My jsme Fifejdy

Kolegyně z Oddělení klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava představuje práci klinického farmaceuta. 

https://www.youtube.com/watch?v=3zECV5xA8OQ&list=PL5asyeqR_EY8M5jNB5x_yln4VXqMCi_xn

Newsletter 01/2024

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

první čtvrtletí roku 2024 bylo bohaté na představení oboru Klinická farmacie pacientům a veřejnosti.

Sérii mediálních prezentací odstartovala tisková konference ČOSKF na půdě mateřské organizace ČLS JEP, kterou moderoval prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP.

ČLS JEP usiluje o to, aby byla klinickofarmaceutická péče dostupná všem pacientům a jejich lékařům v lůžkových zařízeních i ambulancích a aby byla poskytována na vysoké evropské úrovni.

Záznam z tiskové konference ČLS JEP z 28. 2. 2024 na téma Klinickofarmaceutická péče aneb „Aby léčení nebylo horší než sama nemoc“ (J. E. Purkyně) si můžete vyposlechnout zde: https://www.coskf.cz/spolecnost/media/tiskova-konference-kf-pece-3

Informace z této tiskové konference byly podkladem reportáže, která byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci České televize, a článku, který byl publikován v renomovaném zdravotnickém periodiku Medical Tribune. Ve stejných zdravotnických novinách pak vyšel také dvojrozhovor s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., předsedou ČLS JEP, a PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D., předsedkyní ČOSKF. Na tiskovou konferenci reagoval i rozhovor pro Český rozhlas s PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D. o klinické farmacii (rozhovor začíná v čase 13:55).

Odkazy na výše uvedené výstupy najdete zde:

Obor Klinické farmacie neopomenula ani další rozhlasová média, výstupy klinických farmaceutů jsou níže:

 

Další příspěvky v mediích

Přinášme vám i další psané či mluvené příspěvky od našich kolegyň a kolegů klinických farmaceutů:

 

Zprávy z proběhlých akcí

 

colours of sepsisM

Příležitost podílet se na odborném programu dostala klinická farmacie prostřednictvím ČOSKF již počtvrté v řadě na 26. Colours of Sepsis ve dnech 22.-26. ledna v Ostravě.

NAPO

Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhl webinář seznamující zájemce z pacientských organizací s oborem Klinické farmacie (Motto: „Každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta!“).
Na této akci přednášely PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.

 

Ostatní

Plán workshopů ČOSKF na rok 2024 naleznete zde. Pro vzdělávací akce ČOSKF bude spuštěn nový web.

V únoru 2024 vyšla v nakladatelství Maxdorf nová odborná publikace Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení. Autorkou knihy je PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D. z Oddělení klinické farmacie v Městské nemocnici Ostrava.

Na webu ČOSKF byla zveřejněny shrnující informace pro pacienty o ambulancích KF.

Kolega PharmDr. Lukáš Bauer úspěšně složil atestační zkoušku z klinické farmacie. Gratulujeme!

Do 2. 5. 2024 probíhá sběr dat pro ÚZIS za rok 2023.

Pozvánka na XXVII. Pracovní den klinické farmacie

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na XXVII. Pracovní den klinické farmacie, pořádaný Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP pod názvem "Klinická farmacie v psychiatrii". Tato akce se uskuteční v pátek dne 7.6. 2023 od 9:30 do 16:00 hod v Lékařském domě v Praze (Sokolská ul. 460/31, Praha 2).

Registrace na akci bude otevřena na stránkách Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP v polovině dubna.

Program

Těšíme se na shledání s Vámi!

S pozdravy

(za organizační výbor PDKF 2024),

  

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Mgr. Jitka Gambacorta, Mgr. Martin Vodička, PharmDr. Aleš Mareček a Mgr. Veronika Voděrková

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 v čase 15:00-17:00 h, a to prezenčně v Lékařském domě (ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2, malý sál v 1. suterénu).

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň za rok 2023. 

 

Paxlovid- upozornění na závažné lékové interakce

Informační dopis společnosti Pfizer ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám ráda sdělila následující informace:

Paxlovid (nirmatrelvir; ritonavir): připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu.