Aktuality

Prezentace problematiky medikace u pacientů v ESRD v rámci certifikovaného a MZ akreditovaného kurzu

Prezentace problematiky medikace u pacientů v ESRD v rámci certifikovaného a MZ akreditovaného kurzu

 

Dne 14. října 2021 proběhl certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR- PÉČE O NEMOCNÉ S NÁHRADOU FUNKCE LEDVIN (RRT).

Cílem kurzu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specifické ošetřovatelské péče o nemocné léčené eliminačními metodami. 

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a Mgr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. prezentovaly problematiku medikace u pacientů v terminálním stadiu onemocnění ledvin (ESRD).

Program a informace o certifikovaném kurzu dostupné zde.

 

CK ESRD sestry 20211

 

 

 

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Fakultní nemocnice Bulovka

Oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice Bulovka přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na plný úvazek.

Informace dostupné zde.

Kontakt:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

tel.:+420 266 084 104

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Nemocnice Náchod

Oddělení klinické farmacie Nemocnice Náchod přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na plný/částečný úvazek.

Informace dostupné zde.

Kontakt:

PharmDr. Šárka Erbanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 702 291 683

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV

V pátek 17. září 2021 proběhl v Plzni další ze série workshopů věnovaných problematice klinické farmacie v intenzivní péči. Stejně jako loni byla i letos hlavním tématem tekutinová terapie.

V úvodu se PharmDr. Gregorová, Ph.D. (FN Bulovka) věnovala složení balancovaných roztoků a porovnala jejich vlastnosti se zaměřením na obsah chloridů. V této souvislosti zmínila roli chloridů v patofyziologii a regulačních mechanizmech organizmu. Logickou součástí přednášky byla volba konkrétního balancovaného roztoku v různých klinických situacích. V následujícím sdělení rozebral PharmDr. Bauer (FN Bulovka) otázku nosných roztoků parenterálních léčiv. Nosné roztoky velmi často tvoří významný podíl tekutin podaných pacientovi – složení roztoku a jeho objem jsou proto podstatnými proměnnými, kterým je třeba věnovat pozornost. V navazujících kazuistikách Mgr. Brezinová, Ph.D. (FN Plzeň) názorně kalkulovala celkový objem tekutin, které byly podány jako nosné roztoky, a poukázala na možnosti jejich restrikce tam, kde to vyžadoval klinický stav pacienta.

V odpoledním bloku byla prezentována další kazuistická sdělení vztahující se k použití balancovaných roztoků, a to jednak u pacienta s metabolickou alkalózou (PharmDr. Gregorová, Ph.D., FN Bulovka), jednak u pacienta s rhabdomyolýzou (PharmDr. Linhartová, FTN). Klinický komentář lékaře-intenzivisty zajistil v obou případech MUDr. Kletečka (FN Plzeň).

Nově získané poznatky si účastníci mohli prověřit v závěrečném kvízu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu v době Kongresu ČOSKF

V době konání Kongresu probíhají souběžně i volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, najdete zde informace o možnosti hlasování mimo svá trvalá bydliště.
 

  • Volby se konají ve dnech 8. 10. 2021 (14 - 22) a 9. 10 .2021 (8 - 14).
  • Mimo svůj volební okrsek můžete hlasovat na základě voličského průkazu.
  • Voličské průkazy se vydávají na základě žádosti od 23.9. na obecním úřadě trvalého bydliště
  • Žádosti je možné podávat osobně nejpozději do 6. 10. do 16 hodin nebo elektronicky, datovou schránkou, do 1.10.. Není žádná předepsaná žádost.
  • Příslušné obecní úřady mají většinou na svých webových stránkách konkrétní informace o možnostech vyřízení voličských průkazů.  
  • Oficiální informace k hlasování na voličský průkaz najdete na www.mvcr.cz.
  • V Ústřední vojenské nemocnici bohužel, žádný volební okrsek není a hlasování do přenosné urny je umožněna pouze pacientům nemocnice. Nejbližší volební místnost   je okrsek 6042,  ZŠ Norbertov, Norbertov 126, Praha 6, vzdálena cca 1,2 km cca 20 min. pěšky nebo MHD 3 min., bus 108 nebo 216. 
Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV- TEKUTINY V INTENZIVNÍ PÉČI II

Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV- TEKUTINY V INTENZIVNÍ PÉČI II

Termín: 17. 9. 2021

Místo konání: Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, Alej svobody 80
Cena: 500,- Kč vč. DPH

Bližší informace a program zde.

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Pardubická nemocnice

Oddělení klinické farmacie Pardubické nemocnice přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na částečný/plný úvazek.

Informace dostupné zde.

Kontakt:

Mgr. Johana Hušková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+ 420 466 016 202