Aktuality

Covid-19

Webinář pro praktické lékaře s příspěvkem: „Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19“

Dne 9.4. 2020 se zástupci ČOSKF ČLS JEP zúčastnili webináře pro praktické lékaře s příspěvkem: „Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19“

Celý webinář lze zhlédnout na: https://praktickylekar.online/knihovna.php

Program

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 31. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční v úterý 31. března 2020 v zasedací místnosti Lékařského domu
v Praze. Čas jednání 15:00 – 17:00.

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová
koordinátorka skupiny

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 31. 3. 2020

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 31. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční v úterý 31. března 2020 v zasedací místnosti Lékařského domu
v Praze. Čas jednání 15:00 – 17:00.

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová
koordinátorka skupiny

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

Klinický farmaceut se stává součástí multidisciplinárního týmu nejen na odděleních standardní lůžkové péče, ale také na odděleních intenzivní lůžkové péče. V oblasti intenzivní péče je klinický farmaceut často vnímán jako odborník, který řeší inkompatibility při podávání léčiv a identifikuje lékové interakce, nicméně problematika, kterou je klinický farmaceut v oblasti farmakoterapie schopen zvládnout, je daleko širší.

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Již druhým rokem probíhají společné vzdělávací akce Katedry mikrobiologie a Katedry infekčního lékařství IPVZ. Mezi přednášející jsou pravidelně zváni i zástupci z řad klinických farmaceutů.

Ve dnech 21. – 22. 2. 2020 se konal Kurz pro antibiotické konziliáře.

Program zde

Citace z anotace kurzu:

„Naším velkým přáním a zároveň i cílem je podpořit spolupráci mezi obory, vzájemně si předat zkušenosti, ve kterých vyniká jeden či druhý obor a pracovat na prohloubení konceptu kvalitní spolupráce mikrobiolog-infektolog-klinický farmaceut při podpoře antibiotické preskripce v rutinní nemocniční praxi. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že v této oblasti má každý své unikátní postavení a vzájemně dokážeme přispět ke zlepšení péče o naše pacienty.“ (doc. Hrabák, dr. Štefan, dr. Trojánek)

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Dne 9. 1. 2020 proběhl workshop Klinická farmacie v paliativní medicíně I, čímž se otevřela série workshopů věnovaných tématu paliativní péče. Hlavním tématem byla analgoterapie v paliativní medicíně.

V první části workshopu PharmDr. Gregorová zopakovala základní farmakokinetické vlastnosti opioidních analgetik, lékové interakce a specifika jejich použití u paliativních pacientů. Probrali jsme problematiku stropového efektu opiátů, jejich rotaci, použití naloxonu u předávkování. Zabývali jsme se také ketaminem, s nímž většina z účastníků neměla žádné klinické zkušenosti. Kromě jeho účinku na potenciaci efektu opiátů byl vypíchnut i jeho rychlý antidepresivní efekt.

V druhé části jsme rozebírali kazuistiky od PharmDr. Murínové. Nejvíce času bylo věnováno problematice epidurání analgezie a její neúčinnosti u pacienta s neuropatickou bolestí, rychlosti možné detitrace epidurální analgezie a context-sensivite poločasu fentanylu.

Třetí část se věnovala přednáškám PharmDr. Králové o problematice subkutánního podání léčiv a hrazení klinickofarmaceutické péče v rámci poskytování paliativní péče.

Workshop poskytl velkou spoustu odborných a užitečných informací a prostor pro setkání a diskuzi s ostatními kolegy z KF.

AKTUALITY KF 2020: Konference České odborné společnosti klinické farmacie

AKTUALITY KF 2020: Konference České odborné společnosti klinické farmacie

Konference proběhla 14. 2. 2020 v Lékařském domě ČSL JEP.


Dopolední část programu byla věnována bližšímu představení 2 strategických vizí ČOSKF, které jsou
popsány v dokumentu „Klinickofarmaceutická péče v České republice, popis aktuálního stavu a
stanovení cílů“, vydaném na podzim 2019.


V prvním bloku byly prezentace věnovány rozvoji klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře
jak v obecné rovině, tak v rovině již konkrétních projektů ČOSKF.

1. Projekt pro primární sféru zdravotní péče, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě již
    fungujících oddělení klinické farmacie se zkušenými klinickými farmaceuty, kam by se praktičtí
    lékaři mohli obracet s lékovými problémy (kontakt na koordinátora projektu: PharmDr. Kateřina
    Langmaierová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


2. Projekt, který má odpovědět na otázku, zda a jak poskytovat klinickofarmaceutickou péči
    pacientům dialyzačních středisek (kontakt na koordinátora projektu: PharmDr. Jana Gregorová:
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


3. Projekt, který je směřován na spolupráci s ambulantními psychiatry a Centry duševního zdraví
    (kontakt na koordinátora projektu: PharmDr. Ivana Tašková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Všichni kolegové, kteří se chtějí a mohou zapojit do spolupráce v jakékoli zmíněné oblasti, jsou
srdečně zváni.


Druhá část dopoledního programu přinesla bohatou a plodnou diskuzi. Byla věnována konceptu
klinicky orientované farmaceutické péče“ a představení vzdělávacího programu Farmaceutická
péče o geriatrického pacienta.


Další sdělení byla zaměřena na aktuální informace z různých oblastí činností ČOSKF.


1. Byla představena nově vznikající pracovní skupina zaměřená na dávkování léčiv u obézních
    pacientů (kontakt na koordinátora pracovní skupiny: PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).';document.getElementById('cloakeabffa8bae9478ce0e64f54cdc8ee246').innerHTML += ''+addy_texteabffa8bae9478ce0e64f54cdc8ee246+'<\/a>';


2. Zazněly informace o činnosti již etablované Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou (kontakt na
    koordinátora pracovní skupiny: PharmDr. Alena Linhartová: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


3. Následovala řízená diskuze o výhodách i rizicích předdefinovaných textů pro ordinaci léčiv
    v různých oborech.


4. Konferenci zakončila krátká zpráva ze 48. Sympozia ESCP (European Society of Clinical Pharmacy )
    v Lublani. Kongres ESCP v roce 2021 proběhne v Praze a na jeho organizaci se budou společně
    podílet Sekce klinické farmacie ČFS a ČOSKF.

Program k nahlédnutí zde

Prezentace ke stažení po přihlášení zde 

 

kariera - coskf

Volná pracovní pozice- Městská nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava přijme farmaceuta s uzavřeným společným základem se zájmem o práci v oboru Klinická farmacie.


Bližší informace: https://www.mnof.cz/klinicky- farmaceut

 
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 596 194 328, vedoucí klinický farmaceut MNO

Zpráva z workshopu: Ledviny a léčiva, eliminační metody VII

Zpráva z workshopu: Ledviny a léčiva, eliminační metody VII

Workshop proběhl 24. ledna 2020 ve Školícím centru BBraun Dialog v Praze. 

Odborná náplň semináře byla věnována hlavně lithiu − problematice jeho nežádoucích účinků a komplexnímu vlivu na ledviny, jeho eliminaci z organismu, postupům při závažné intoxikaci, dále perioperačnímu managementu u pacientů užívajících lithium atd. Probírána byla také problematika hodnocení renálních funkcí u specifických skupin pacientů a dopad na dávkování levetiracetamu.

Program workshopu

Workshop ČOSKF poskytl řadu odborných informací a jako vždy prostor pro setkání s ostatními klinickými farmaceuty a sdílení společných postřehů a zkušeností.