Aktuality

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 14. 11. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na první schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF. 

Schůzka se uskuteční v úterý 14. 11. 2017 v čase 15:00-17:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Kromě členů PS zvu i případné další zájemce o tuto problematiku, kteří by chtěli naše řady rozšířit o svoji aktivní účast.

Na schůzce bude diskutován plán činnosti na další rok. Vaše podněty a potvrzení účasti, prosím, zasílejte do 7. 11. 2017 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na setkání se těší a příjemné podzimní dny Vám přeje

Irena Murínová

Priority Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF

V úterý 14. 11. 2017 se sešli členové Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv, aby se ohlédli za svými dosavadními aktivitami a diskutovali nad budoucností a strategií skupiny pro další rok.

Z diskuze vyplynuly tyto hlavní aktuální priority PS:

1. Základní (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat průběžně)

  • rozšiřování „tabulky“ dle požadavků z klinické praxe
  • zpracování dotazů od odborné veřejnosti

2. Speciální (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat postupně, v tomto pořadí)

  • otázka jediného možného nosného roztoku pro ředění u některých léčivých látek
  • problematika analgeticko-myorelaxačních infuzí
  • problematika kontinuálních infuzí

Prezentace výsledků činnosti je opět naplánována na říjnový, již osmý, kongres ČOSKF.

Irena Murínová

Prezentace Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv na 21. kongresu nemocničních lékárníků – prostor pro spolupráci?

V listopadových dnech proběhl 21. kongres nemocničních lékárníků. Program viz link: http://www.kongresnemlek.cz/program/

Do bloku s názvem Příprava a podávání i.v. léčiv u lůžka pacienta – můžeme si vzájemně pomoci přispěla také ČOSKF ČLS JEP, konkrétně její Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv. Cílem sdělení byla prezentace dosavadní činnosti PS a nastínit možnou spolupráci s kolegy − nemocničními lékárníky.

  Mgr. Irena Murínová

Pracovní skupina pro podání léčiv sondou - nový termín schůzky

Vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na další schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve středu 17. 1. 2018 v čase 14:00-18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Účast prosím potvrďte do 5. 12. 2017 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ve stejném termínu a na stejnou e-mailovou adresu prosím zašlete zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány.

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Aktualizace tabulky “ředění a podávání léčiv”

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv zaktualizovala “pilotní tabulku” a rozšířila ji o nové léčivé látky i informace k dalším léčivým přípravkům.
Zaktualizovanou tabulku naleznete zde.

První výsledek práce PS pro ředění a podávání léčiv (9. 2. 2017)

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv byla ustanovena s cílem systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci s dalšími farmaceutickými odborníky postupně vytvářet materiály shrnující hlavní zásady zacházení s parenterálně aplikovanými léčivými přípravky v klinické praxi.

ČOSKF nyní předkládá široké odborné veřejnosti pilotní tabulku obsahující data k ředění a způsobu podávání jak vybraných antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků. Tabulka obsahuje informace o tom, zda je možné podat přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup rekonstituce/ředění, informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění. Informace o inkompatibilitách tabulka v současné době neobsahuje. Návod pro použití výše zmíněné tabulky je dostupný zde.

Tabulka byla zpracována klinickými farmaceuty Oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zdrojem dat byly hlavně Souhrny údajů o léčivých přípravcích (SPC), příp. informace z publikace Handbook on injectable drugs, (L. A. Trissel, 16th edition, 2011; údaj označen v tabulce přídavkem „Trissel“). Zatím je tabulka dostupná pouze v pdf formátu, do budoucna se uvažuje o internetové verzi s vyhledáváním.

Aktuálně je zpracováno 96 léčivých látek ve 120 léčivých přípravcích.

V případě zájmu jsme schopni z již zpracovaných přípravků vybrat pouze ty, které jsou používány na Vašem pracovišti, a tento výběr Vám poskytnout – opět formou tabulky.

Informace v tabulce budou pravidelně aktualizovány.

Podněty k činnosti pracovní skupiny, stejně tak přihlášky k aktivnímu členství ve skupině lze zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Koordinátor skupiny: Mgr. Irena Murínová

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 25. 4. 2017

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na další schůzku Pracovní skupiny ČOSKF pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve středu 25. dubna 2017 v čase od 14:00 do 18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Účast prosím potvrďte do 10. března 2017 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ve stejném termínu a na stejnou e-mailovou adresu prosím zašlete zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány.

Na setkání se těší

PharmDr. Alena Linhartová

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 1. 11. 2016

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na další schůzku Pracovní skupiny ČOSKF pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční v úterý 1. listopadu 2016 v čase od 14:00 do 18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Účast prosím potvrďte do 20. září 2016 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ve stejném termínu a na stejnou e-mailovou adresu prosím zašlete zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány.

Na setkání se těší

PharmDr. Alena Linhartová

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 3. 5. 2016

Vážení a milí členové pracovní skupiny,

dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.

Setkání se uskuteční v úterý 3. května 2016 v čase od 14:00 do 18:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2, zasedací místnost 1. patro).

Účast, prosím, potvrďte do 17. února 2016 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány, zašlete do 10. dubna rovněž na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na setkání se těší PharmDr. Alena Linhartová