Aktuality

Instruktážní videa k podání léčiv sondou

Do sekce vyhrazené Pracovní skupině pro podání léčiv sondou byla nově přidána záložka Instruktážní videa.

Krátká videa, která názorně demonstrují obecné postupy podání léčiv sondou, jsou výsledkem spolupráce pracovní skupiny a společnosti RG RYCON z.s. na projektu MamaStart.

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň. 

 

Zpráva z Aktualit KF 2023

Dne 15. 2. 2023 se uskutečnilo každoroční setkání výboru a členů ČOSKF s názvem Aktuality KF 2023. Cílem těchto setkání je zrekapitulovat dění v oboru Klinická farmacie v uplynulém roce a představit vize a úkoly pro nadcházející období. Letošní ročník byl již třetí v řadě, který se konal virtuálně.

V úvodu byli představeni noví členové výboru a revizní komise ČOSKF a byly prezentovány cíle společnosti na období 2023-2026.

Významnou novinkou je vznik Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, ke kterému došlo v lednu 2023. Založení asociace je výsledkem snahy posunout implementaci klinickofarmaceutické péče do další roviny, řešit praktické otázky (např. personální, platové ad.) a propojit realizátory klinickofarmaceutické péče. Vedoucí oddělení/pracovišť KF byli vyzváni k dobrovolné registraci na www.apokf.cz, a to bez ohledu na organizační začlenění oddělení/pracovišť KF v rámci zdravotnických zařízení.

Účastníci byli informováni o aktualizaci výkazu ÚZIS s platností od roku 2024, o činnosti pracovních skupin a o nově založeném účtu ČOSKF na Instagramu. Na e-mail kolegyně Mgr. Kláry Hortové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) je možné zasílat zajímavé fotografie jak z profesního, tak ze společenského života klinických farmaceutů, které poté budou prostřednictvím Instagramu sdíleny.

Pozvání k účasti na letošních Aktualitách KF přijali doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, a PharmDr. Martina Maříková, vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ. Doc. Roh představil zásadní změny v pregraduální výuce, dr. Maříková prezentovala novinky ve specializačním vzdělávání v základním oboru Klinická farmacie a v nástavbovém oboru Farmaceutická péče o geriatrické pacienty.

V neposlední řadě byl předsedkyní společnosti, PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D., představen koncept kontinuálního vzdělávání ČOSKF a plán workshopů pro rok 2023.

 

foto penos 2

foto 20230215 175221 01

foto 20230215 171818

foto penos 3 dkan

foto penos 4 dkan a modertoi

foto vbor last slide

Návštěva děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na Oddělení klinické farmacie ÚVN

V pondělí 20. února 2023 přijal pozvání do ÚVN děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Nejprve pana děkana za vedení nemocnice přivítal náměstek ředitele pro LPP MUDr. Ivan Jeřábek. Poté pan děkan navštívil Oddělení klinické farmacie, jehož prostory byly v nedávné době zrekonstruovány. Cílem setkání bylo pohovořit o činnosti klinických farmaceutů na jednotlivých klinikách a odděleních a seznámit se s organizací Oddělení klinické farmacie v rámci ÚVN. Probrány byly také možnosti těsnější spolupráce akademické sféry s klinicko-farmaceutickou praxí.

„Děkuji paní doktorce Murínové a jejím kolegyním z Oddělení klinické farmacie ÚVN za velmi milé přijetí a zajímavou a plodnou diskusi o jejich odborné činnosti, o roli klinického farmaceuta v péči o pacienta a o pregraduálním i postgraduálním vzdělávání farmaceutů. Mám velkou radost, s jakou dynamikou se klinická farmacie nejen v rámci ÚVN rozvíjí a jak je činnost klinických farmaceutů a farmaceutek stále více ceněna jak kolegy lékaři na jednotlivých odděleních, tak vrcholným managementem nemocnic, které rozvoj klinické farmacie podporují. Přeji kolegyním mnoho úspěchů a farmacii přeji více takových odbornic, jakými jsou kolegyně z ÚVN“, dodal na závěr návštěvy děkan Roh, který si kromě mnoha zajímavých informací z návštěvy odvezl i výborný domácí štrůdl.

OKF UVN 2

OKF UVN 1

Zpráva z webináře pro všeobecné praktické lékaře

V úterý 21. 2. 2023 se ČOSKF ČLS JEP, potažmo klinická farmacie jako obor, znovu prezentovaly v rámci webináře pro všeobecné praktické lékaře. PharmDr. Kateřina Langmaierová krátce připomněla v jakých klinických situacích vztažených k léčivům je možné žádat konzultaci klinického farmaceuta, a následně PharmDr. Hana Nováková představila reálné kazuistiky z ambulantní praxe klinického farmaceuta, které skvěle dokumentovaly spolupráci nejen mezi oběma odbornostmi.

 

Ocenění ČLS JEP pro předsedkyni a členy ČOSKF

 V průběhu 50. Evropského kongresu ESCP, který se konal v Praze ve dnech 18. - 21. 10. 2022, bylo slavnostně uděleno významné ocenění České lékařské společnosti JEP:

  • PharmDr. Janě Gregorové, Ph.D. - za prosazení hrazených výkonů klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči, za významný přínos k rozvoji oboru a za rozvoj akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR,
  • doc. PharmDr. Daniele Fialové, Ph.D. - za rozvoj UCKF (Univerzitní centrum klinické farmacie), podporu pregraduální, předatestační i postgraduální výuky v oboru Klinická farmacie a rozvoj mezinárodních projektů v klinické farmacii,
  • PharmDr. Miladě Halačové, Ph.D. - za významné praktické projekty a politická jednání, která napomohla prosazení výkonů klinických farmaceutů v ambulantní péči a za podporu rozvoje akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR).

 

Gratulujeme a věříme, že ocenění přinese povzbuzení k další práci. 

escp jg

escp MH

escp df

 

 

 

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve středu 1. 3. 2023 v čase 15:00-17:30 h, a to prezenčně Lékařském domě (ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2, zasedací místnost v 1. patře).

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 20. 2. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční v pondělí 20. 2. 2023 od 17:00 na ÚHKT v Praze, posluchárna B, 4. patro (U Nemocnice 2094). Plánovaná délka setkání je 1,5 hodiny.

Bližší informace ke schůzce budou zaslány členům skupiny e-mailem.

Noví členové jsou vítáni. Pokud máte zájem stát se členem skupiny, kontaktuje koordinátorky e-mailem. 

Na setkání se těší

Mgr. Jana Vedrová a Mgr. Lucie Polášková

koordinátorky skupiny

Aktualizace pracovišť a oddělení klinické farmacie

Milí kolegové,

prosíme o kontrolu informací uvedených na webu ČOSKF v záložce "Pracoviště". Podněty k úpravě informací prosím zasílejte přes kontaktní formulář na webu ČOSKF nebo na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.