Aktuality

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 26. 4. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 26. 4. 2018 v čase 15:00 - 18:00 h v Lékařském
domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Prosím o potvrzení účasti do 24. 4. 2018 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na setkání se těší

Irena Murínová
koordinátorka skupiny

Březnové setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Ve čtvrtek 22. března t.r. se v Lékařském domě opět sešla PS pro ředění a podávání léčiv.
Členové si navzájem předali další nové informace k tématu ověřování nosných roztoků u
léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku. PS již u jednotlivých
studovaných léčiv došla k závěrům svého bádání. Dalším krokem nyní bude oslovování
výrobců léčiv s cílem získat i jejich stanoviska k tomuto tématu.

Nově byla na webu ČOSKF zaktualizovaná sekce této PS, kde nyní můžete nacházet
jednotlivé informace o činnosti této PS již v přehlednější podobě.

Viz: http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni- skupina-pro- redeni-a-
http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">podavani-leciv/

Příští setkání PS bude 26. dubna 2018.

Za PS

Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 22.3.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. 2018 v čase 15:00-18:00 h v Lékařském
domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Prosím o potvrzení účasti do 15. 3. 2018 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na stejnou e-mailovou adresu je možné zasílat vypracované úkoly, které budou na
schůzce prezentovány.


Na setkání se těší

Irena Murínová
koordinátorka skupiny

Setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Dne 25.1. t.r. se v Lékařském domě v Praze sešla Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP.

Hlavním bodem setkání byla prezentace členů PS k tématu „ředění léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku“. Např. noradrenalin je dle SPC možno ředit jen do 5% glukózy, nebo 5% glukózy s fyziologickým roztokem. Zahraniční zdroje však předkládají i možnost ředit do fyziologického roztoku. Prosté přenesení informací ze zahraničí však má svá úskalí (jiné pomocné látky léčiv, jiné koncentrace, jiné pH, jiný obalový materiál atd.).

Aktuálně členové PS takto zpracovávají 15 léčiv (např. noradrenalin, amiodaron, guaifenesin, fenytoin, furosemid).

Příští setkání PS bude 22. března 2018.

 Za PS řp lč

Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 25. 1. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF. 

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 25. 1. 2018 v čase 15:00-18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Prosím o potvrzení účasti do 19. 1. 2018 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na stejnou e-mailovou adresu je možné zasílat vypracované úkoly, které budou na schůzce prezentovány.

Na setkání se těší

Irena Murínová

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 14. 11. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na první schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF. 

Schůzka se uskuteční v úterý 14. 11. 2017 v čase 15:00-17:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Kromě členů PS zvu i případné další zájemce o tuto problematiku, kteří by chtěli naše řady rozšířit o svoji aktivní účast.

Na schůzce bude diskutován plán činnosti na další rok. Vaše podněty a potvrzení účasti, prosím, zasílejte do 7. 11. 2017 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na setkání se těší a příjemné podzimní dny Vám přeje

Irena Murínová

Priority Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF

V úterý 14. 11. 2017 se sešli členové Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv, aby se ohlédli za svými dosavadními aktivitami a diskutovali nad budoucností a strategií skupiny pro další rok.

Z diskuze vyplynuly tyto hlavní aktuální priority PS:

1. Základní (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat průběžně)

  • rozšiřování „tabulky“ dle požadavků z klinické praxe
  • zpracování dotazů od odborné veřejnosti

2. Speciální (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat postupně, v tomto pořadí)

  • otázka jediného možného nosného roztoku pro ředění u některých léčivých látek
  • problematika analgeticko-myorelaxačních infuzí
  • problematika kontinuálních infuzí

Prezentace výsledků činnosti je opět naplánována na říjnový, již osmý, kongres ČOSKF.

Irena Murínová

Prezentace Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv na 21. kongresu nemocničních lékárníků – prostor pro spolupráci?

V listopadových dnech proběhl 21. kongres nemocničních lékárníků. Program viz link: http://www.kongresnemlek.cz/program/

Do bloku s názvem Příprava a podávání i.v. léčiv u lůžka pacienta – můžeme si vzájemně pomoci přispěla také ČOSKF ČLS JEP, konkrétně její Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv. Cílem sdělení byla prezentace dosavadní činnosti PS a nastínit možnou spolupráci s kolegy − nemocničními lékárníky.

  Mgr. Irena Murínová

Pracovní skupina pro podání léčiv sondou - nový termín schůzky

Vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na další schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve středu 17. 1. 2018 v čase 14:00-18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Účast prosím potvrďte do 5. 12. 2017 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ve stejném termínu a na stejnou e-mailovou adresu prosím zašlete zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány.

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Aktualizace tabulky “ředění a podávání léčiv”

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv zaktualizovala “pilotní tabulku” a rozšířila ji o nové léčivé látky i informace k dalším léčivým přípravkům.
Zaktualizovanou tabulku naleznete zde.