Aktuality

Volná pracovní pozice- Městská nemocnice Ostrava

Oddělení klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava přijme klinického farmaceuta v rámci rozšiřování odborného týmu. 
 
Bližší informace naleznete zde:
 
 
Kontakt:
PharmDr. Hana Nováková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 596 194 328

 

 

 

Zpráva ČOSKF za rok 2022

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2022. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor ČOSKF

Revizní komise ČOSKF

Pracovní skupiny ČOSKF

Současný stav pracovišť a oddělení klinické farmacie lůžkové péče v ČR

Potenciál pracovního trhu pro odbornost klinického farmaceuta

Zemřel pan profesor Jaroslav Květina

Medaile ČLS JEP pro členky  ČOSKF 

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta

Nový vzdělávací program Farmaceutická péče o geriatrické pacienty

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace v oboru Klinická farmacie

 

Jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství

Dne 12. 5. 2023 se v Praze uskutečnila Jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Jeden z programových bloků byl věnován klinické farmacii a připraven Pracovní skupinou ČOSKF pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře
 
Kateřina Langmaierová a Lucie Polášková vedly workshop na téma "Lékové interakce - na co mi PC neodpoví ?", ve kterém se věnovaly rizikovým místům ve farmakoterapii teofylinem a DOAC.
Alena Pilková v rámci svého příspěvku  "Na co pamatovat ve farmakoterapii obézních pacientů", představila Pracovní skupinu ČOSKF pro farmakoterapii obézních pacientů.

 

   

9bca29e2 4a08 4cd5 ae1c 128222c8938f

7d9400d2 789c 411a 8eff c0e5f7a29cbb

image 6483441

 

 

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody I.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody I.

Workshop proběhne v rámci  základního celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen klinickým farmaceutům, kteří se s problematikou intermitentních eliminačních metod teprve seznamují.

Workshop bude zaměřen na úvod do problematiky intermitentní hemodialýzy (účinnost metody, parametry, čtení údajů na obrazovce dialyzačního přístroje, druhy dialyzačních roztoků a jejich rozdíly). Na kazuistikách budou ukázány výpočty k odhadu eliminace vybraných léčiv intermitentní hemodialýzou.

Program a organizační informace jsou k dispozici zde.

 

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.

 

Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o založení Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s. (APOKF), jejíž cílem je prohlubovat klíčovou spolupráci napříč jednotlivými zařízeními a společně také formovat nejen legislativně jistější pozici budoucích klinických farmaceutů.

 

 

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 19. 4. 2023 se zástupci ČOSKF zúčastnili Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejména studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF již třetím rokem prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Po skončení veletrhu se zástupci ČOSKF setkali s děkanem FaF UK doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D.

https://veletrhbaf.cz/

programBAF

 

      

 

BAF 1 BAF 7

BAF 3  BAF 2

BAF 6  BAF 4

 

Workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta II

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta II, který proběhne dne 28. 4. 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích.

Workshop proběhne v rámci celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

Účast na předchozím workshopu (Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta I) je výhodou, nikoliv podmínkou.

Program a organizační informace jsou k dispozici zde.

Podklady pro domácí přípravu pak budou přihlášeným účastníkům rozeslány v průběhu příštího týdne.

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

 

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 24. 4. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční v pondělí 24. 4. 2023 od 17:00 na ÚHKT v Praze, posluchárna B, 4. patro (U Nemocnice 2094). Plánovaná délka setkání je 1,5 hodiny.

Bližší informace ke schůzce budou zaslány členům skupiny e-mailem.

Noví členové jsou vítáni. Pokud máte zájem stát se členem skupiny, kontaktuje koordinátorky e-mailem. 

Na setkání se těší

Mgr. Jana Vedrová a Mgr. Lucie Polášková

koordinátorky skupiny

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 02/2023

První schůzka v tomto roce proběhla 20. 2. opět hybridní formou. Věnovali jsme zejména kompletní aktualizaci Tabulky pro ředění léčiv a její celkové revizi.

Na jednání jsme řešili:

  • Tabulka ředění a podávání léčiv – aktualizace na webu do konce března 2023,
  • Pokračování v problematice kontinuálních a prodloužených infuzí (hlavní úkol roku 2023),
  • Prezentace problematiky AMI na webinářích pro praktické lékaře, účast na 36. Českém a slovenském neurologickém sjezdu na podzim v Hradci Králové.

 

Příští setkání PS je plánováno na konec dubna.

Za PS

Jana Vedrová a Lucie Polášková

koordinátorky PS