Aktuality

Sběr dat pro UZIS za rok 2023

Vážení kolegové,

Blíží se každoroční sběr dat pro statistická hodnocení UZIS.

Před zahájením sběru (koncem února 2024) obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky nebo zaslaného e-mailu - informace obdrží pravděpodobně oddělení controllingu zdravotnického zařízení.

Termín sběru výkazů za rok 2023 je 2. 5. 2024.

S oddělením controllingu se také domluvte, jaké podklady pro ně máte připravit, či zda budete výkaz po zřízení přístupu do Centrálního úložiště výkazů za oddělení odesílat sami.

Jak jsme avizovali v Aktualitách 2023, struktura výkazu i nápověda doznala změn, obsahuje i výpočtové řádky.

Pro správný výpočet jsou potřeba správná čísla a proto znovu opakuji - bude nutné se spojit s oddělením controllingu vašeho zdravotnického zařízení.

Našeho oboru se týká ambulantní výkaz A007 - viz zde včetně nápovědy (přikládám v příloze - A007_23 a A007_help_23).

Každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta!

webinář pro pacientské organizace

Ve čtvrtek 29. února 2024, 17:00 - 18:00 hod proběhne webinář seznamující zájemce z pacientských organizací s oborem klinické farmacie. Na této akci přednáší přední odbornice tohoto oboru PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Irena Murínová, Ph.D. 

Z oficiálního textu pozvánky:

Farmacie je dlouhodobě obecně vnímána jako lékárenství a farmaceut je pro většinu veřejnosti stále pouze lékárníkem. Nicméně doba se mění a ukazuje se, že vědomosti farmaceuta jsou více potřeba někde jinde než v lékárně.

Proto dnes řada farmaceutů volí složitou cestu specializace na klinickou farmacii a nachází uplatnění na odděleních klinické farmacie. Kliničtí farmaceuti se zajímají o medikaci a její nastavení u konkrétních pacientů. Záleží jim na tom, aby každý pacient správně užíval svoje léčiva a aby z nich co nejvíce profitoval, a přitom nebyl vystaven zbytečným rizikům. Toho mohou dosáhnout jen se současnou znalostí zdravotní dokumentace a zdravotního stavu pacienta, což nejde bez úzké spolupráce s lékaři.

Během webináře bude představen aktuální stav poskytování klinickofarmaceutické péče v ČR, kterou mohou pacienti čerpat nejen v rámci lůžkových zdravotnických zařízení, ale i v ambulantní sféře.

Stále je možno se registrovat k účasti na stránce:

https://mailchi.mp/ebc075278c9d/ehds-a-e-zdravotnictvi-12683387?e=7efbf566fe

Deadline pro přihlášení na akci je 27. února 2024 12:00.

Těšíme se na Vaši účast!

Tisková konference o klinickofarmaceutické péči

„Aby léčení nebylo horší než sama nemoc“ (J. E. Purkyně)

28. února 2024 od 10:00 hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha

 

Na tiskové konferenci vystoupí se zajímavými příspěvky zástupci České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, aby objasnili poslání klinickofarmaceutické péče. Tím je racionalizace a optimalizace lékových režimů pacientů klinickým farmaceutem − odborníkem vzdělaným v oblasti farmakologických, fyzikálně-chemických a dalších vlastností léčiv v kontextu znalostí o jejich terapeutickém používání, postupů při jejich podávání, zdravotnické dokumentace pacientů, požadavků ošetřujících lékařů a požadavků samotných pacientů. Cílem je dosáhnout maximálního účinku léků při minimalizaci rizik spojených s jejich užíváním.

ČLS JEP usiluje o to, aby byla klinickofarmaceutická péče dostupná všem pacientům a jejich lékařům v lůžkových zařízeních i ambulancích a aby byla poskytována na odpovídající standardní evropské úrovni.

Moderuje prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP

Program:

1. Farmaceut, lékárník, klinický farmaceut – kdo je kdo? (PharmDr. Alena Linhartová)

2. Co doporučuje Evropa v oblasti farmacie? (PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.)

3. Jak je na tom klinická farmacie v ČR? (PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.)

4. Prostor pro dotazy a rozhovory

Pozvánka zde: https://www.cls.cz/tiskove-konference-a-cluby-cls-jep/28-02-2024-pozvanka-na-tiskovou-konferenci-klinickofarmaceuticka-pece-aneb-aby-leceni-nebylo-horsi-nez-sama-nemoc-j-e-purkyne-13080

Těšíme se na Vaši účast!

Práce klinického farmaceuta prezentována v pořadu Sama doma

20. února přijala pozvání do pořadu Sama doma předsedkyně výboru České odborné společnosti klinické farmacie Jana Gregorová. Laická společnost tak měla příležitost dozvědět se více o našem oboru.

SD2

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/224562220600026/cast/1028775/

A nezapomeňte vydržet na povídání o Čtyřlístku, které následuje :-).

 

Plán akcí pořádaných ČOSKF v roce 2024

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o chystaných akcích ČOSKF na rok 2024.

 • AKTUALITY KF 2024 VIRTUÁLNĚ jsou letos naplánovány až na podzimní termín pravděpodobně na přelom října a listopadu.
 • KONGRES ČOSKF se z tohoto důvodu přesouvá do dalšího roku a to na konec března 2025.
 • Workshopy ČOSKF Vám budou k dispozici během celého roku opět v široké paletě témat. V tabulce jsou workshopy s konkrétními termíny a také workshopy, kde bude v nejbližší době přesné datum konání v nejbližší době doplněno. Tabulku předkládáme ještě před spuštěním registrací, abyste si mohli ve svých diářích včas zarezervovat místo.

Plán workshopů celoživotního vzdělávání ČOSKF ČLS JEP na rok 2024

Název workshopu

Den/měsíc

Čas

od - do

 

Forma

 

Místo konání

charakter

Hyponatremie v praxi kl. farmaceuta

22/březen

10-15h

prezenčně

Vzdělávací centrum ÚVN

základní

Léčba HIV a antiretrovirotika

Termín bude doplněn

10-15h

prezenčně

Dům světla, Praha

pokročilé

Psychofarmaka v praxi kl. farmaceuta

15/květen

13-16:30h

prezenčně

PNB, Praha

kazuistiky

Ledviny a léčiva, eliminační metody

30/květen

10-15h

prezenčně

Dialog, B/Braun, Bulovka

IHD, opakování z květena 2023

Ledviny a léčiva, eliminační metody

Květen/červen*

18-20h

online

online

speciální téma:

GF v pediatrii

Kl. farmacie v intenzivní medicíně

Září*

10-15h

prezenčně

bude doplněno

pokročilé

Kl. farmacie v onkologii

Říjen*

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

základní

Kl. farmacie v paliativní medicíně

8/listopad

10-15h

prezenčně

Vzdělávací centrum ÚVN

základní: psychofarmaka v paliaci

Ledviny a léčiva, eliminační metody

listopad/prosinec*

10-15h

prezenčně

Dialog, B/Braun, Bulovka

pokročilé

PNB = Psychiatrická nemocnice Bohnice, * přesný termín bude doplněn.

ČOSKF na Colours of sepsis

Klinická farmacie na 26. Colours of Sepsis

Ve dnech 22.-26.1. 2024 se v Ostravě uskutečnil 26. ročník Colours of Sepsis, festivalu intenzivní medicíny.

Tato již tradiční akce patří mezi největší svého druhu v České republice a je určena pro zdravotníky, kteří se zabývají intenzivní péčí na různých pozicích a v různých klinických oborech. Rok od roku sílí také účast klinických farmaceutů, včetně účasti aktivní.

Příležitost podílet se na odborném programu dostala klinická farmacie prostřednictvím ČOSKF již počtvrté v řadě, přitom letos poprvé formou celého 4hodinového bloku v hlavním přednáškovém sále. Nosné téma Farmakokinetika léčiv a její změny u pacientů v intenzivní péči bylo tentokrát zvoleno a zpracováno na přání předsedy organizačního výboru kongresu, MUDr. R. Kuly, CSc. Série přehledových i kazuistických sdělení představila nejen vybrané klinické situace, ve kterých ke změnám farmakokinetiky léčiv dochází, podstatu a důsledky těchto změn, ale také roli klinického farmaceuta při jejich identifikaci, řešení a zejména prevenci.

Je skvělé, že přibývá případů, kdy na možnost spolupráce s klinickým farmaceutem poukazují ve svých sděleních i sami lékaři.

V rámci bloku Klinická farmacie v intenzivní péči: Farmakokinetika léčiv a její změny u pacientů v intenzivní péči byly prezentovány následující příspěvky:

 • Linhartová A: Levetiracetam u renální insuficience (kazuistika)
 • Linhartová A: Vankomycin u glomerulární hyperfiltrace (kazuistika)
 • Gregorová J: Léčiva a jejich clearance u RRT
 • Brezinová B: Kolistin u CVVHD (kazuistika)
 • Dvořáčková E: Léčiva u plazmaferézy
 • Gregorová J: Midazolam v terénu lékové interakce s flukonazolem (kazuistika)
 • Gregorová J, Linhartová A: Antibiotika a nasycovací dávky v úvodu terapie (moderovaná diskuze)

Úplný program kongresu je k dispozici zde:

https://coloursofsepsis.cz/program/hlavni-program/

Změna termínu konání Aktualit KF 2024 a 13. kongresu ČOSKF

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o změně termínů konání 2 největších akcí ČOSKF. Aktuality jsou přesunuté z února na říjen/listopad 2024. Kongres ČOSKF se bude konat v březnu 2025.

S pozdravem

Váš výbor ČOSKF

Pozvánka na X. brněnský den klinické farmacie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás i letos pozvali k účasti na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná a je podmíněna řádnou registrací.

Odborný program konference bude věnován,,Farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění"

Úvodní přednáškový blok bude zaměřen na účinnost a rizika protidestičkové léčby u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem. Odpolední část programu se bude zabývat možnostmi a omezeními farmakoterapie specifických skupin pacientů jako jsou těhotné a kojící ženy, děti a pacienti s chronickým renálním selháním podstupující jednu z léčebných metod náhrady funkce ledvin.

Naším cílem je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti. Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékárnické komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

Těšíme se na Vaši účast

Za programový výbor

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

PharmDr. Veronika Juhás, MBA

 
kariera - coskf

Volná pracovní pozice- ÚVN Praha

Oddělení klinické farmacie ÚVN Praha přijme klinického farmaceuta/farmaceutku na plný (příp. částečný) úvazek.

Informace dostupné zde.

Kontakt:

PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+ 420 973 208 393

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Volná pracovní pozice- Fakultní nemocnice Plzeň

Oddělení klinické farmacie FN Plzeň přijme klinického farmaceuta na plný úvazek.

Nástup možný ihned, popř. dle dohody. Možnost i částečného úvazku.

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky.

Tel.: 377 104 192 / 720 955 162 - PharmDr. Jaroslava Červeňová – vedoucí oddělení.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Farmacie
 • zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie, výhodou je uzavřený základní kmen specializačního vzdělávání v oboru lékárenství a zkušenost s poskytováním klinickofarmaceutické péče
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
 • zodpovědnost, svědomitost, empatie, dobré komunikační schopnosti
 • zájem o obor, aktivní přístup, ochotu se vzdělávat
 • předpoklady pro samostatnou práci i práci v týmu

Nabízíme:

 • smysluplnou a zajímavou práci s možností seberealizace v perspektivním oboru
 • zázemí stabilního prosperujícího zaměstnavatele
 • práci v mladém týmu
 • odborný dohled a zaškolení v práci zkušenějšími kolegy
 • podpora vzdělávání a odborného růstu
 • možnost podílet se na výuce mediků na Lékařské fakultě UK v Plzni

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • zvýhodněný zaměstnanecký mobilní tarif
 • možnosti ubytování (ubytovny FN Plzeň, služební byty)