Aktuality

Aktualizovaná doporučení k podání léčiv sondou

V sekci Doporučení pro podání léčiv sondou bylo aktualizováno 7 doporučení, která se týkají inhibitorů protonové pumpy – konkrétně: omeprazol-tobolka, omeprazol-suspenze, esomeprazol-tobolka, lansoprazol-tobolka, lansoprazol-suspenze, pantoprazol-tableta a rabeprazol-tableta.

Newsletter 01/2022

Aktuality KF 2022

Dne 15. února se uskutečnilo pravidelné setkání výboru ČOSKF a členů společnosti s názvem Aktuality KF 2022. Prezentována byla čerstvě vydaná Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům, představeny byly 4 nové pracovní skupiny vzniklé pod záštitou ČOSKF a také nový model specializačního vzdělávání v oboru KF. Hostem letošního setkání byla doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., která pozvala účastníky na Evropské sympozium klinické farmacie, které se bude konat v říjnu 2022 v Praze.
 
Celou zprávu z Aktualit KF 2022 si můžete přečíst zde.
 
 
 

Práce klinického farmaceuta se představuje studentům


 
Česká klinická farmacie láká i studenty ze zahraničí. Na Oddělení klinické farmacie FN Bulovka proběhla stáž slovenské doktorandky Mgr. Natálie Hromníkové z Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Její postřehy ze stáže si můžete přečíst zde.
 
Další prezentace před slovenským publikem proběhla o pár týdnů později v rámci studentské soutěže Clinical Skill Event. Předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. ve své přednášce seznámila studenty farmaceutických i lékařských fakult s rolí klinického farmaceuta v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, referovala o související legislativě a představila vzdělávací program a podmínky získání specializace v oboru KF v ČR. Zprávu z této soutěže a video z přednášek můžete shlédnout zde.
 
Na domácí půdě se ČOSKF zúčastnila Veletrhu bioanalytiky a farmacie, který se konal 6. dubna 2022 na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zájemci si mohli vyslechnout přednášku prezentující obor Klinická farmacie a také položit své dotazy přítomným klinickým farmaceutům.
 

Vzdělávání v klinické farmacii


 
V rámci kontinuálního vzdělávání se letos uskutečnily již dva workshopy:  
Po letních prázdninách (9.-10. září) nás v Plzni čeká dvoudenní WS Klinická farmacie v intenzivní medicíně.
 

Vaší pozornosti by neměly uniknout následující aktuálně vydané dokumenty:


   
Nově na našem webu najdete i zajímavá statistická data ÚZIS shrnující činnost klinické farmacie za období 5 let - Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2019.

ČOSKF na COLOURS OF SEPSIS

Ve dnech 25.-29. dubna 2022 se v Ostravě uskutečnil 24. ročník Colours of Sepsis, festivalu intenzivní
medicíny.
Česká odborná společnost klinické farmacie byla letos již potřetí garantem jednoho z odborných
bloků. Společným tématem přednesených kazuistických příspěvků bylo použití antimykotik u
pacientů v intenzivní péči.

Kompletní program kongresu je k dispozici zde – https://coloursofsepsis.cz/.

FA9B6146

 

FA9B6145M

Workshop- Klinická farmacie v intenzivní péči I a II

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v intenzivní péči I a II.

Workshop proběhne jako 2denní akce v rámci základního kontinuálního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop určen všem klinickým farmaceutům, kteří chtějí získat základní orientaci ve farmakoterapii pacientů v intenzivní péči.

Přednášejícími budou lékaři a kliničtí farmaceuti s praxí v daném oboru.

Program:

WS I      Úvod do problematiky intenzivní medicíny pro klinického farmaceuta

Úvod do medicíny kritických stavů

Problematika selhávání a podpory základních životních funkcí

Obvyklý balíček léků kriticky nemocného pacienta

WS II     Kazuistiky z každodenní praxe klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče

Odborní garanti:

Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D., PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová

Organizační informace:

Termín: 9.-10. září 2022 (zahájení v pátek v 9:30 h, zakončení v sobotu v 14:30 h)

Místo: Parkhotel Plzeň ( https://www.parkhotel-czech.eu/)

Kapacita: 30 osob

Účastnický poplatek: člen ČOSKF – 1.800,- Kč; nečlen ČOSKF – 2.200,- Kč; aktivní účastník/organizátor – 0,- Kč

Registrační formulář:  https://events.amca.cz/coskfworkshop22

Poznámka:

  • Přihlásit se lze pouze k 2denní účasti (tj. 1denní účast není možná).
  • Účastnický poplatek zahrnuje účast na přednáškách, občerstvení během kávových přestávek, oběd formou 2chodového menu.
  • Účastníci kurzu mají možnost ubytování v Parkhotelu Plzeň za zvýhodněnou cenu (dvoulůžkový pokoj, 1 osoba: 1.800,- Kč/noc; dvoulůžkový pokoj, 2 osoby: 2.100,- Kč/noc; cenová nabídka je platná do 15. 8. 2022). Pokyny pro uplatnění nároku na zvýhodněnou cenu ubytování budou součástí potvrzení o registraci k účasti.

Organizační zajištění:

AMCA, spol. s r.o. ( https://www.amca.cz/cs/)

Kontakt: pí Kateřina Zelenková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mob. +420 724 140 729

Příloha:

Klinická farmacie v intenzivní péči – koncept kontinuálního vzdělávání pod záštitou ČOSKF

Poskytování klinickofarmaceutické péče v ČR pohledem stážistky ze Slovenska

Oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice Bulovka se letos v lednu stalo na tři týdny hostujícím pracovištěm pro stáž Mgr. Natálie Hromníkové, kolegyně ze Slovenska, která je doktorandkou Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

V průběhu stáže měla kolegyně možnost zažít běžné pracovní dny klinického farmaceuta, účastnila se vizit na různých odděleních (chirurgie, dermatologie, ortopedie, onkologie, pneumologie a interny) a také měla možnost poznat metodiku práce na oddělení klinické farmacie.

O jejích dojmech z této stáže si můžete přečíst v časopise Farmakoviny na str. 30 - 33.

 

web staz SVK 1

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň. 

 

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční v úterý 3. 5. 2022 v čase 18:00-19:30 h, a to virtuálně.

Údaje pro připojení budou zaslány e-mailem.

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 6. 4. 2022 se zástupci ČOSKF zúčastnili Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejm. studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF zde prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Po skončení veletrhu se zástupci ČOSKF setkali s novým děkanem FaF UK doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D.

https://veletrhbaf.cz/

BAF program

image3

image6

image2  

image16  image7  

 image17

image1,

 

 

Nová a aktualizovaná doporučení k podání léčiv sondou

Do sekce Doporučení ČOSKF k podání léčiv sondou bylo přidáno 7 nových doporučení: isavukonazol, molnupiravir, takrolimus (granule – okamžité uvolňování), takrolimus (tobolka – okamžité uvolňování), takrolimus (tobolka – prodloužené uvolňování), takrolimus (tableta – prodloužené uvolňování) a vorikonazol.

Zároveň byla aktualizována 3 starší doporučení: metoprolol, metoprolol ZOK a prasugrel.

Zpráva ČOSKF za rok 2021

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2021. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor společnosti ČOSKF

10. výroční kongres ČOSKF

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Pracovní skupiny ČOSKF

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace členů ČOSKFV