Kalendář


Informace k odborným akcím

Změna termínu konání Aktualit KF 2024 a 13. kongresu ČOSKF

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o změně termínů konání 2 největších akcí ČOSKF. Aktuality jsou přesunuté z února na říjen/listopad 2024. Kongres ČOSKF se bude konat v březnu 2025.

S pozdravem

Váš výbor ČOSKF

XII. Sympozium pro cévní přístup

14. listopadu se v Olomouci konalo multioborové Sympozium pro cévní přístup, na kterém byli
zástupci z řad nefrologů, cévních chirurgů a zdravotních sester. Nechyběli ani dvě prezentace od členů
Pracovní skupiny pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči při dialyzačních střediscích. V bloku
věnovaném antibiotické terapii infekcí cévního přístupu měl PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
prezentaci věnovanou interakcím antimikrobiální léčby u pacientů s chronickým onemocněním
ledvin. Na kazuistikách z praxe byly představeny rizikové interakce u této skupiny pacientů. V druhém
bloku PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. přednesla nejčastější chyby v antikoagulační terapii u
dialyzovaných pacientů.

 

IMG 20231114 105407

 

IMG 20231114 WA0005 1

Klinická farmacie na XXX. kongresu České internistické společnosti

Ve dnech 8.-11. 11. 2023 se v Brně uskutečnil XXX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP.

V rámci bloku Klinická farmacie: Polypragmázie a multimorbidita byly prezentovány následující příspěvky:

  • Hartinger J: Možné přístupy k řešení polypragmázie
  • Russ K, Vaňková T: Lékové interakce - rizika u pacientů s polypragmazií
  • Pilková A: Nové přístupy v hodnocení compliance

Úplný program kongresu je k dispozici zde:
https://www.meritiskonference.cz/dokumenty/kongresy/110/program.pdf.

PHOTO 2023 11 10 18 37 06

 

PHOTO 2023 11 10 18 37 05

 

image 123650291

Klinická farmacie na 58. pracovním dnu České nefrologické společnosti

4. 10. 2023 se v Praze uskutečnil 58. Pracovní den České nefrologické společnosti.

V rámci bloku Klinická farmacie: Infekce a terapie ATB byly prezentovány následující příspěvky:

  • Gregorová J: Monitoring plasmatických koncentrací ATB u pacientů s CKD
  • Hartinger J: Dávkování vankomycinu u pacientů léčených peritoneální dialýzou

Úplný program je k dispozici zde:
https://www.nefrol.cz/kalendar/58-pracovni-den-cns-b-braun-avitum-bulovka-30-vyroci

Zpráva z 12. kongresu ČOSKF

Letošní 12. kongres ČOSKF se představil v novém uspořádání. Součástí kongresu již nejsou workshopy, neboť jsou hojně pořádané v průběhu celého roku. Také metodické sobotní snídaně jsou obsahově
přesunuty do únorových Aktualit KF.

Nově je program členěný do tří dnů. Čtvrteční odpoledne je věnované vzpomínce panu prof. RNDr. Jaroslavovi Květinovi, Dr.Sc., jsou zde prezentovány významné výzkumné a vědecké práce klinických farmaceutů, jejich ocenění a přínosy. Letos zde zazněly vynikající atestační práce nových kolegů.

Kongresem se v pátek nesla 2 nosná témata: antikoagulace v pediatrii a přínosy, rizika gliflozinů - viz
program https://www.coskf.cz/odborne-akce/12-kongres-ceske-odborne-spolecnosti-klinicke-
farmacie. Odpolední program byl obohacen tradičním blokem připraveným Českou společností pro
experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, která je významnou spolupracující společností
 ČOSKF, a to nejen na poli monitorování lékových hladin. Během nabitého programu byly
prezentovány aktuální informace k připravované novele ZZS, jejíž změny mohou zásadně ovlivnit
činnost klinických farmaceutů. Všichni zúčastnění byli vyzváni k aktivní diskuzi nad touto
problematikou.

Sobotní dopoledne bylo zakončené ukázkou viskoelastických metod hodnocení stavu
koagulace. V rámci celého kongresu panovala bohatá diskuze nejen po prezentacích. Závěrem
nesmíme opomenout změnu místa konání. Z technických důvodů byl kongres přemístěn z ÚVN do
Vily Kajetánky, která je známou oázou klidu a přírodních krás.

Těšíme se na setkání příště

 foto 225

 

foto 17

 

foto 26

 

foto 64

 

foto 99

 

foto 124

 

foto 109

 

foto 254

 

foto 232

 

foto 182

 

foto 203