Kalendář


Informace k odborným akcím

Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně.

Workshop proběhne v rámci pokročilého celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie. V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen pro atestované klinické farmaceuty, kteří již mají základní znalost problematiky a chtějí si ji dále rozšířit.

Workshop bude zaměřen na problematiku hodnocení stavu koagulace pomocí viskoelastických metod.

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/klinicka-farmacie-v-intenzivni-medicine/

Na setkání s Vámi se těší odborní garanti

Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová

 

 

 

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody IX.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody IX.

Workshop proběhne v rámci pokročilého celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie. V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen pro atestované klinické farmaceuty, kteří již mají základní znalost problematiky a chtějí si ji dále rozšířit.

Workshop č. IX bude zaměřen na korekci natremie v průběhu CVVHD.

Předpoklady pro účast na workshopu jsou následující:

  • znalost teorie hyponatremií a pravidel a způsobu jejich korekce u nedialyzovaných pacientů,
  • znalost principů metod náhrady eliminační funkce ledvin.

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/ledviny-a-leciva-eliminacni-metody-ix/

Na setkání s Vámi se těší odborní garanti

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová

 

 

 

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní péči I

V rámci celoživotního vzdělávání v oboru Klinická farmacie proběhl 3. listopadu v prostorách Vzdělávacího centra ÚVN Praha 6 workshop věnovaný problematice terapie bolesti v paliativní péči.

Dopolední program byl zaměřen na představení základních principů paliativní péče a jak poznat pacienta, ke kterému by se mělo přistupovat paliativně.

Odpolední program byl věnován analgoterapii se zaměřením na opioidy, který byl následně doplněn praktickými kazuistikami.

V průběhu celého workshopu probíhala bohatá diskuze.

Těšíme se na další setkání. 

IMG 20231103 WA0000

 

20231103 100531

Workshop Klinická farmacie v paliativní péči I

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v paliativní péči I, který proběhne dne 3. 11. 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích.

Během workshopu se účastníci postupně seznámí s jednotlivými problematikami jako je terapie bolesti, neklidu, úzkosti a dalších symptomů.

Workshop proběhne v rámci celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

 

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/klinicka-farmacie-v-paliativni-peci-i/

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

Mgr. Lucie Polášková

12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

co nejsrdečněji Vás zveme na 12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie, který se uskuteční ve dnech 5.-7. října 2023 v Praze.

V tuto chvíli bychom rádi připomněli možnost časné registrace s nižším poplatkem, která trvá pouze do 7. 9. 2023.

Zároveň je již k dispozici podrobnější, ačkoliv stále ještě předběžný program.

 

Za programový a organizační výbor se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

 

Více informací a přihlášení zde: 12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie | SANOPHARM CZ s.r.o.