Kalendář


Informace k odborným akcím

12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

co nejsrdečněji Vás zveme na již 12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie, který se uskuteční ve dnech 5.-7. října 2023 v Praze.

Doufáme, že uspořádání letošního kongresu zavede novou tradici – kongres bude čistě přednáškovou akcí bez přidružených workshopů; těšit se můžete mj. na edukativní přednášku, novinky ve farmakoterapii, volná sdělení a v neposlední řadě také na blok připravený kolegy ze spřátelené České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii.

Mezi ústřední témata kongresu budou patřit DOACs v terapii pediatrických pacientů, použití gliflozinů v diabetologii a kardiologii a úvod do problematiky hodnocení stavu koagulace pomocí viskoelastických metod.

Za programový a organizační výbor se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

 

Přihlášení zde12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie | SANOPHARM CZ s.r.o.

 

Předběžný časový harmonogram:

Volná sdělení: Čt 5. 10. 2023, 16:00-18:30 h

Hlavní program: Pá 6. 10. 2023, 9:30-17:15 h; So 7. 10. 2023, 8:30-11:30 h

Společenský večer: Pá 6. 10. 2023

Workshop Antibiotika v praxi klinického farmaceuta III

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop ATB v praxi klinickeho farmaceuta III, který proběhne dne 9. 6. 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích.

Jedná se o specializovaný kurz s vybranou problematikou, čemuž odpovídají i témata uvedená v programu.

Workshop proběhne v rámci celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

Program a organizační informace jsou k dispozici: ATB v praxi klinického farmaceuta III | SANOPHARM CZ s.r.o.

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

Jana Gregorová a Irena Murínová

Workshop Klinická farmacie v chirurgii II

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v chirurgii II, který proběhne dne 2. 6. 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích.

Jedná se o specializovaný kurz s vybranou problematikou, čemuž odpovídají i témata uvedená v programu.

Workshop proběhne v rámci celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

 

Program a organizační informace jsou k dispozici zde.

 

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Lucie Schrabalová a Mgr. Lucie Polášková.

Pozvánka na Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů

Dovolujeme si Vás pozvat na Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů dne 24. 5. 2023 od 13:45 h v Nemocnici Agel Nový Jičín.

Program k dispozici zde.

Akce je pořádána s podporou ČOSKF. 

 

 

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody I.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody I.

Workshop proběhne v rámci  základního celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen klinickým farmaceutům, kteří se s problematikou intermitentních eliminačních metod teprve seznamují.

Workshop bude zaměřen na úvod do problematiky intermitentní hemodialýzy (účinnost metody, parametry, čtení údajů na obrazovce dialyzačního přístroje, druhy dialyzačních roztoků a jejich rozdíly). Na kazuistikách budou ukázány výpočty k odhadu eliminace vybraných léčiv intermitentní hemodialýzou.

Program a organizační informace jsou k dispozici zde.

 

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.