Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody VI

Ledviny a léčiva, eliminační metody VI
24. ledna 2019, Školící centrum BBraun Dialog, Praha

workshop, 24.1.2019, 9:30-14:00

Během workshopu bude podrobněji probráno postavení betablokátorů u dialyzovaných pacientů včetně jejich dialyzovatelnosti. Dále bude diskutováno dávkování vybraných léčiv u pacientů s kontinuální nebo intermitentní dialýzou. (Program bude upřesněn začátkem ledna).

KAPACITA WORKSHOPU NAPLNĚNA

PROGRAM:

9:30 – 10:00
Úvod do problematiky – clearance RRT, co už víme.
PharmDr. Jana Gregorová, Praha

10:00-12:00
Eliminační metody v praxi, jak to dělám já

Zaměřeno na ceftazidim a cefepim u CRRT
PharmDr. Jana Gregorová, Praha
PharmDr. Alena Linhartová, Praha

Karboplatina u IHD
PharmDr. Lenka Dvířková, Plzeň

12:00 – 12:30
Oběd

12:30 – 13:00
Polycystycká ledvina a TK
MUDr. Magdaléna Sazamová, CSc., Praha

13:00 – 13:30
? blokátory u dialyzovaných pacientů
Mgr. Eliška Dvořáčková, Praha

13:30 – 14:00
Diskuze