Newsletter

Newsletter 01/2024

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

první čtvrtletí roku 2024 bylo bohaté na představení oboru Klinická farmacie pacientům a veřejnosti.

Sérii mediálních prezentací odstartovala tisková konference ČOSKF na půdě mateřské organizace ČLS JEP, kterou moderoval prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP.

ČLS JEP usiluje o to, aby byla klinickofarmaceutická péče dostupná všem pacientům a jejich lékařům v lůžkových zařízeních i ambulancích a aby byla poskytována na vysoké evropské úrovni.

Záznam z tiskové konference ČLS JEP z 28. 2. 2024 na téma Klinickofarmaceutická péče aneb „Aby léčení nebylo horší než sama nemoc“ (J. E. Purkyně) si můžete vyposlechnout zde: https://www.coskf.cz/spolecnost/media/tiskova-konference-kf-pece-3

Informace z této tiskové konference byly podkladem reportáže, která byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci České televize, a článku, který byl publikován v renomovaném zdravotnickém periodiku Medical Tribune. Ve stejných zdravotnických novinách pak vyšel také dvojrozhovor s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., předsedou ČLS JEP, a PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D., předsedkyní ČOSKF. Na tiskovou konferenci reagoval i rozhovor pro Český rozhlas s PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D. o klinické farmacii (rozhovor začíná v čase 13:55).

Odkazy na výše uvedené výstupy najdete zde:

Obor Klinické farmacie neopomenula ani další rozhlasová média, výstupy klinických farmaceutů jsou níže:

 

Další příspěvky v mediích

Přinášme vám i další psané či mluvené příspěvky od našich kolegyň a kolegů klinických farmaceutů:

 

Zprávy z proběhlých akcí

 

colours of sepsisM

Příležitost podílet se na odborném programu dostala klinická farmacie prostřednictvím ČOSKF již počtvrté v řadě na 26. Colours of Sepsis ve dnech 22.-26. ledna v Ostravě.

NAPO

Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhl webinář seznamující zájemce z pacientských organizací s oborem Klinické farmacie (Motto: „Každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta!“).
Na této akci přednášely PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.

 

Ostatní

Plán workshopů ČOSKF na rok 2024 naleznete zde. Pro vzdělávací akce ČOSKF bude spuštěn nový web.

V únoru 2024 vyšla v nakladatelství Maxdorf nová odborná publikace Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení. Autorkou knihy je PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D. z Oddělení klinické farmacie v Městské nemocnici Ostrava.

Na webu ČOSKF byla zveřejněny shrnující informace pro pacienty o ambulancích KF.

Kolega PharmDr. Lukáš Bauer úspěšně složil atestační zkoušku z klinické farmacie. Gratulujeme!

Do 2. 5. 2024 probíhá sběr dat pro ÚZIS za rok 2023.

Newsletter 04/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

chtěli bychom Vám všem upřímně poděkovat za Vaši každodenní práci v oblasti klinickofarmaceutické péče, kterou poskytujete pacientům, za profesionální přístup v komunikaci s lékaři a managementy zdravotnických zařízení, za odbornou prezentaci činností klinického farmaceuta na všech úrovních.

Níže Vám předkládáme souhrn důležitých událostí z poslední čtvrtiny letošního roku.

Odborné akce ČOSKF

 Workshopy celoživotního vzdělávání

 Akce, na kterých aktivně vystupovali členové ČOSKF, pořádané pod záštitou jiných odborných společností

 Ambulance klinické farmacie jako téma reportáží
https://www.coskf.cz/spolecnost/media/reportaz-o-ambulanci-klinicke-farmacie-nemocnice-teplice

Aplikace Mediately

Bazální management lékových interakcí Paxlovidu, který formou zjednodušené tabulky připravila v loňském roce PS pro farmakoterapii COVID-19 ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP, je nově součástí nástrojů v rámci aplikace Mediately.
https://www.coskf.cz/aktuality/covid-19/novinky-z-ps-pro-farmakoterapii-covid-19-aktualizace-a-doplneni-dokumentu

Ocenění práce klinického farmaceuta

PharmDr. Ireně Murínové byla udělena Kredbova cena Společností infekčního lékařství ČLS JEP za odbornou publikaci „Population Pharmacokinetic Analysis Proves Superiority of Continuous infusion in PK/PD Target Attainment with Oxacillin in Staphylococcal Infections“. Gratulujeme k tomuto mimořádnému úspěchu!

Šest kolegů úspěšně složilo atestační zkoušku z klinické farmacie. Gratulujeme!


Přejeme Vám šťastné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2024 a těšíme se na mnoho dalších inspirujících setkání.

92dbaacd d5d1 06dd dda1 7275a44993dc

Newsletter 03/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
zdravíme Vás po prázdninách.

Klidnější letní čas umožnil aktualizaci záložky vzdělávání na našich webových stránkách ČOSKF.

 

Pozvánka na nadcházející podzimní akce

Co nejsrdečněji Vás zveme na:

12. kongres ČOSKF, který se uskuteční 5.-7. října v Praze

banner kongres 2023

Workshop klinické farmacie v paliativní medicíně 10.11.2023

Workshop intenzivní medicíny v Praze 24.11.2023

Ve stejný den (24.11.2023) se v odpoledních hodinách v Lékařském domě uskuteční setkání koordinátorů pracovních skupin ČOSKF.

IX. workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody v Praze 1.12.2023

 

Ostatní

Předsedkyně PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. byla pozvána na povídání o klinické farmacii do rozhlasového podcastu prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, FCMA. Odkaz na příjemný rozhovor najdete zde.

Pozornosti by neměla ujít již tradiční událost Anděl mezi zdravotníky, kde měla klinická farmacie svého zdatného zástupce doktora Lukáše Bauera (OKF FN Bulovka), odkaz na událost najdete zde.

Newsletter 02/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

vyrocni zprava pic

zásadními událostmi uplynulého čtvrtletí bylo zveřejnění výroční zprávy ČOSKF s přehledem aktivit společnosti v roce 2022 https://www.coskf.cz/vyrocni-zpravy/zprava-coskf-za-rok-2022 a červnový sněm APOKF, který byl prvním setkáním vedoucích oddělení a pracovišť klinické farmacie sdružených v rámci této asociace (podrobně na APOKF.CZ – Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s.). Cílem APOKF je prohlubovat spolupráci mezi poskytovateli klinickofarmaceutické péče napříč zdravotnickými zařízeními v ČR a upevňovat pozici klinických farmaceutů a tím také pomáhat naplňovat vize odborné společnosti.


Zprávy z proběhlých akcí

V rámci celoživotního vzdělávání byly pod záštitou ČOSKF realizovány celkem 4 workshopy: dubnový workshop byl věnován hyponatremii https://www.coskf.cz/odborne-akce/workshop-hyponatremie-v-praxi-klinickeho-farmaceuta-2, květen patřil intermitentní dialýze https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-ledviny-a-leciva-eliminacni-metody-i a v červnu byly uspořádány 2 akce věnované chirurgické problematice https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-klinicka-farmacie-v-chirurgii-ii a antibiotikům https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-antibiotika-v-praxi-klinickeho-farmaceuta.

 

BAF pic

V dubnu se ČOSKF zúčastnila Veletrhu bioanalytiky a farmacie https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-veletrhu-bioanalytiky-a-farmacie-2, pořádaného Spolkem českých studentů farmacie při FaF UK, kde dostala již potřetí příležitost prezentovat obor Klinická farmacie.

Dvě z pracovních skupin ČOSKF, konkrétně PS pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře a PS pro farmakoterapii obézních pacientů, přednesly svá sdělení na XVII. Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství konané v květnu v Praze https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-kf-pl/zpravy-z-pracovni-skupiny-amb-kf-pl/jarni-interaktivni-konference-spolecnosti-vseobecneho-lekarstvi.

PS pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře se aktivně zúčastnila rovněž další květnové akce Společnosti všeobecného lékařství, a to Víkendové vzdělávací konference v Ústí nad Labem https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-kf-pl/zpravy-z-pracovni-skupiny-amb-kf-pl/zprava-z-vikendove-vzdelavaci-konference-svl-csl-jep.

 

Pozvánka na akce

Co nejsrdečněji Vás zveme na 12. kongres ČOSKF, který se uskuteční 5.-7. října v Praze.

Ostatní

Upřímně gratulujeme k úspěšnému složení atestační zkoušky novým klinickým farmaceutům: PharmDr. Lence Adámkové, Ph.D., PharmDr. Janě Fluksové, Mgr. Karlovi Hrnčiarikovi, Mgr. Ivaně Körberové, PharmDr. Tereze Žeravíkové.

Newsletter 01/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

APOKF NSL

rádi bychom Vás informovali o novince tohoto čtvrtletí. V lednu 2023 byla založena Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie. Cílem asociace je snaha posunout klinickou farmacii do další roviny, řešit praktické otázky (např. personální, platové atd.) a propojit realizátory klinickofarmaceutické péče. Více na www.apokf.cz.

 

Zprávy z proběhlých akcí

sepse NSL

Blok klinické farmacie ani letos nechyběl na 25. Colours of Sepsis neboli Festivalu intenzivní medicíny 23.-27.1. 2023 v Ostravě. Ústředním tématem byla psychofarmaka a terapie deliria. Více o programu akce na https://coloursofsepsis.cz/.

 

AKTUALITYKF NSL

Jako každý rok se v polovině února konaly virtuálně Aktuality KF 2023, které shrnuly kroky KF v uplynulém roce (https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-aktualit-kf-2023).

 

webinar nsl

O týden později proběhl webinář pro praktické lékaře, kde byly představeny reálné kazuistiky z ambulantní praxe klinického farmaceuta (https://www.coskf.cz/aktuality/zpravy-z-ps-ambulantni-kf-lece-pro-prakticke-lekare/zprava-webinare-pro-vseobecne-prakticke-lekare).


Pozvánka na akce

Plán workshopů na rok 2023 v rámci kontinuálního vzdělávání byl představen v Aktualitách KF. První workshop bude zaměřen na hyponatremii v praxi klinického farmaceuta (28. duben 2023). V květnu se můžeme těšit na klinickou farmacii v chirurgii.

Ostatní

Rádi bychom Vám připomněli vyplnění ročního výkazu ÚZIS ČR do 30. dubna 2023. Více na https://www.coskf.cz/spolecnost/vykony-a-vykazy.

Newsletter 03/2022

Milé kolegyně a kolegové,

v letošním posledním zpravodaji nám dovolte zrekapitulovat události druhé poloviny roku 2022, která se nesla v duchu voleb do výboru a revizní komise České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Do výboru a revizní komise odborné společnosti byli zvoleni následující zástupci: Jana Gregorová, Jan Hartinger, Kateřina Langmaierová, Alena Linhartová, Martina Maříková, Irena Murínová, Karolína Russ a revizní komise Eliška Dvořáčková, Kristina Pechandová, Lucie Schrabalová, kteří se budou snažit v nadcházejících 4 letech prosazovat zájmy oboru Klinická farmacie v odborných kruzích.

Zprávy z proběhlých událostí

Děkujeme Vám, že jste se zúčastnili 11. kongresu naší odborné společnosti. Kongres byl výjimečný nejen volbami, ale i tím, že navazoval na 50. sympozium Evropské společnosti klinické farmacie (ESCP), které se konalo v kongresových prostorech hotelu Olšanka v Praze. V rámci sympozia byl představen 10letý vývoj oboru Klinické farmacie v ČR a vize do dalších let.

Během odborného programu 11. kongresu ČOSKF byly přehledně probrané lékové alergie a na jednotlivých kazuistikách jsme si předvedli jejich možná řešení.

Pozvánka na akce

Do příštího roku máme pro Vás připravené další workshopy a již nyní bychom Vás chtěli pozvat na naše pravidelné metodické setkání Aktuality KF, které proběhne 15. února 2023 online formou.

Ostatní

Další skvělou zprávou je, že za rok 2022 odatestovalo 17 kolegů, kterým tímto gratulujeme.

 

Rádi bychom Vám poděkovali za podporu a spolupráci za rok 2022.
Přejeme Vám, ať Vánoce a nový rok vnesou radost a pohodu do Vašich srdcí,
nechť Vás štěstí a zdraví provází v celém nadcházejícím roce 2023.

Newsletter Vánoce

Newsletter 02/2022

Newsletter 01/2022

Aktuality KF 2022

Dne 15. února se uskutečnilo pravidelné setkání výboru ČOSKF a členů společnosti s názvem Aktuality KF 2022. Prezentována byla čerstvě vydaná Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům, představeny byly 4 nové pracovní skupiny vzniklé pod záštitou ČOSKF a také nový model specializačního vzdělávání v oboru KF. Hostem letošního setkání byla doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., která pozvala účastníky na Evropské sympozium klinické farmacie, které se bude konat v říjnu 2022 v Praze.
 
Celou zprávu z Aktualit KF 2022 si můžete přečíst zde.
 
 
 

Práce klinického farmaceuta se představuje studentům


 
Česká klinická farmacie láká i studenty ze zahraničí. Na Oddělení klinické farmacie FN Bulovka proběhla stáž slovenské doktorandky Mgr. Natálie Hromníkové z Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Její postřehy ze stáže si můžete přečíst zde.
 
Další prezentace před slovenským publikem proběhla o pár týdnů později v rámci studentské soutěže Clinical Skill Event. Předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. ve své přednášce seznámila studenty farmaceutických i lékařských fakult s rolí klinického farmaceuta v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, referovala o související legislativě a představila vzdělávací program a podmínky získání specializace v oboru KF v ČR. Zprávu z této soutěže a video z přednášek můžete shlédnout zde.
 
Na domácí půdě se ČOSKF zúčastnila Veletrhu bioanalytiky a farmacie, který se konal 6. dubna 2022 na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zájemci si mohli vyslechnout přednášku prezentující obor Klinická farmacie a také položit své dotazy přítomným klinickým farmaceutům.
 

Vzdělávání v klinické farmacii


 
V rámci kontinuálního vzdělávání se letos uskutečnily již dva workshopy:  
Po letních prázdninách (9.-10. září) nás v Plzni čeká dvoudenní WS Klinická farmacie v intenzivní medicíně.
 

Vaší pozornosti by neměly uniknout následující aktuálně vydané dokumenty:


   
Nově na našem webu najdete i zajímavá statistická data ÚZIS shrnující činnost klinické farmacie za období 5 let - Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2019.

Newsletter 5/2021

 COSKF CLS JEP 052021

Newsletter 4/2021

 COSKF CLS JEP 042021