Newsletter

Newsletter 03/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
zdravíme Vás po prázdninách.

Klidnější letní čas umožnil aktualizaci záložky vzdělávání na našich webových stránkách ČOSKF.

 

Pozvánka na nadcházející podzimní akce

Co nejsrdečněji Vás zveme na:

12. kongres ČOSKF, který se uskuteční 5.-7. října v Praze

banner kongres 2023

Workshop klinické farmacie v paliativní medicíně 10.11.2023

Workshop intenzivní medicíny v Praze 24.11.2023

Ve stejný den (24.11.2023) se v odpoledních hodinách v Lékařském domě uskuteční setkání koordinátorů pracovních skupin ČOSKF.

IX. workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody v Praze 1.12.2023

 

Ostatní

Předsedkyně PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. byla pozvána na povídání o klinické farmacii do rozhlasového podcastu prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, FCMA. Odkaz na příjemný rozhovor najdete zde.

Pozornosti by neměla ujít již tradiční událost Anděl mezi zdravotníky, kde měla klinická farmacie svého zdatného zástupce doktora Lukáše Bauera (OKF FN Bulovka), odkaz na událost najdete zde.

Newsletter 02/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

vyrocni zprava pic

zásadními událostmi uplynulého čtvrtletí bylo zveřejnění výroční zprávy ČOSKF s přehledem aktivit společnosti v roce 2022 https://www.coskf.cz/vyrocni-zpravy/zprava-coskf-za-rok-2022 a červnový sněm APOKF, který byl prvním setkáním vedoucích oddělení a pracovišť klinické farmacie sdružených v rámci této asociace (podrobně na APOKF.CZ – Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s.). Cílem APOKF je prohlubovat spolupráci mezi poskytovateli klinickofarmaceutické péče napříč zdravotnickými zařízeními v ČR a upevňovat pozici klinických farmaceutů a tím také pomáhat naplňovat vize odborné společnosti.


Zprávy z proběhlých akcí

V rámci celoživotního vzdělávání byly pod záštitou ČOSKF realizovány celkem 4 workshopy: dubnový workshop byl věnován hyponatremii https://www.coskf.cz/odborne-akce/workshop-hyponatremie-v-praxi-klinickeho-farmaceuta-2, květen patřil intermitentní dialýze https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-ledviny-a-leciva-eliminacni-metody-i a v červnu byly uspořádány 2 akce věnované chirurgické problematice https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-klinicka-farmacie-v-chirurgii-ii a antibiotikům https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-antibiotika-v-praxi-klinickeho-farmaceuta.

 

BAF pic

V dubnu se ČOSKF zúčastnila Veletrhu bioanalytiky a farmacie https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-veletrhu-bioanalytiky-a-farmacie-2, pořádaného Spolkem českých studentů farmacie při FaF UK, kde dostala již potřetí příležitost prezentovat obor Klinická farmacie.

Dvě z pracovních skupin ČOSKF, konkrétně PS pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře a PS pro farmakoterapii obézních pacientů, přednesly svá sdělení na XVII. Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství konané v květnu v Praze https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-kf-pl/zpravy-z-pracovni-skupiny-amb-kf-pl/jarni-interaktivni-konference-spolecnosti-vseobecneho-lekarstvi.

PS pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře se aktivně zúčastnila rovněž další květnové akce Společnosti všeobecného lékařství, a to Víkendové vzdělávací konference v Ústí nad Labem https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-kf-pl/zpravy-z-pracovni-skupiny-amb-kf-pl/zprava-z-vikendove-vzdelavaci-konference-svl-csl-jep.

 

Pozvánka na akce

Co nejsrdečněji Vás zveme na 12. kongres ČOSKF, který se uskuteční 5.-7. října v Praze.

Ostatní

Upřímně gratulujeme k úspěšnému složení atestační zkoušky novým klinickým farmaceutům: PharmDr. Lence Adámkové, Ph.D., PharmDr. Janě Fluksové, Mgr. Karlovi Hrnčiarikovi, Mgr. Ivaně Körberové, PharmDr. Tereze Žeravíkové.

Newsletter 01/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

APOKF NSL

rádi bychom Vás informovali o novince tohoto čtvrtletí. V lednu 2023 byla založena Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie. Cílem asociace je snaha posunout klinickou farmacii do další roviny, řešit praktické otázky (např. personální, platové atd.) a propojit realizátory klinickofarmaceutické péče. Více na www.apokf.cz.

 

Zprávy z proběhlých akcí

sepse NSL

Blok klinické farmacie ani letos nechyběl na 25. Colours of Sepsis neboli Festivalu intenzivní medicíny 23.-27.1. 2023 v Ostravě. Ústředním tématem byla psychofarmaka a terapie deliria. Více o programu akce na https://coloursofsepsis.cz/.

 

AKTUALITYKF NSL

Jako každý rok se v polovině února konaly virtuálně Aktuality KF 2023, které shrnuly kroky KF v uplynulém roce (https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-aktualit-kf-2023).

 

webinar nsl

O týden později proběhl webinář pro praktické lékaře, kde byly představeny reálné kazuistiky z ambulantní praxe klinického farmaceuta (https://www.coskf.cz/aktuality/zpravy-z-ps-ambulantni-kf-lece-pro-prakticke-lekare/zprava-webinare-pro-vseobecne-prakticke-lekare).


Pozvánka na akce

Plán workshopů na rok 2023 v rámci kontinuálního vzdělávání byl představen v Aktualitách KF. První workshop bude zaměřen na hyponatremii v praxi klinického farmaceuta (28. duben 2023). V květnu se můžeme těšit na klinickou farmacii v chirurgii.

Ostatní

Rádi bychom Vám připomněli vyplnění ročního výkazu ÚZIS ČR do 30. dubna 2023. Více na https://www.coskf.cz/spolecnost/vykony-a-vykazy.

Newsletter 03/2022

Milé kolegyně a kolegové,

v letošním posledním zpravodaji nám dovolte zrekapitulovat události druhé poloviny roku 2022, která se nesla v duchu voleb do výboru a revizní komise České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Do výboru a revizní komise odborné společnosti byli zvoleni následující zástupci: Jana Gregorová, Jan Hartinger, Kateřina Langmaierová, Alena Linhartová, Martina Maříková, Irena Murínová, Karolína Russ a revizní komise Eliška Dvořáčková, Kristina Pechandová, Lucie Schrabalová, kteří se budou snažit v nadcházejících 4 letech prosazovat zájmy oboru Klinická farmacie v odborných kruzích.

Zprávy z proběhlých událostí

Děkujeme Vám, že jste se zúčastnili 11. kongresu naší odborné společnosti. Kongres byl výjimečný nejen volbami, ale i tím, že navazoval na 50. sympozium Evropské společnosti klinické farmacie (ESCP), které se konalo v kongresových prostorech hotelu Olšanka v Praze. V rámci sympozia byl představen 10letý vývoj oboru Klinické farmacie v ČR a vize do dalších let.

Během odborného programu 11. kongresu ČOSKF byly přehledně probrané lékové alergie a na jednotlivých kazuistikách jsme si předvedli jejich možná řešení.

Pozvánka na akce

Do příštího roku máme pro Vás připravené další workshopy a již nyní bychom Vás chtěli pozvat na naše pravidelné metodické setkání Aktuality KF, které proběhne 15. února 2023 online formou.

Ostatní

Další skvělou zprávou je, že za rok 2022 odatestovalo 17 kolegů, kterým tímto gratulujeme.

 

Rádi bychom Vám poděkovali za podporu a spolupráci za rok 2022.
Přejeme Vám, ať Vánoce a nový rok vnesou radost a pohodu do Vašich srdcí,
nechť Vás štěstí a zdraví provází v celém nadcházejícím roce 2023.

Newsletter Vánoce

Newsletter 02/2022

Newsletter 01/2022

Aktuality KF 2022

Dne 15. února se uskutečnilo pravidelné setkání výboru ČOSKF a členů společnosti s názvem Aktuality KF 2022. Prezentována byla čerstvě vydaná Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům, představeny byly 4 nové pracovní skupiny vzniklé pod záštitou ČOSKF a také nový model specializačního vzdělávání v oboru KF. Hostem letošního setkání byla doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., která pozvala účastníky na Evropské sympozium klinické farmacie, které se bude konat v říjnu 2022 v Praze.
 
Celou zprávu z Aktualit KF 2022 si můžete přečíst zde.
 
 
 

Práce klinického farmaceuta se představuje studentům


 
Česká klinická farmacie láká i studenty ze zahraničí. Na Oddělení klinické farmacie FN Bulovka proběhla stáž slovenské doktorandky Mgr. Natálie Hromníkové z Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Její postřehy ze stáže si můžete přečíst zde.
 
Další prezentace před slovenským publikem proběhla o pár týdnů později v rámci studentské soutěže Clinical Skill Event. Předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. ve své přednášce seznámila studenty farmaceutických i lékařských fakult s rolí klinického farmaceuta v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, referovala o související legislativě a představila vzdělávací program a podmínky získání specializace v oboru KF v ČR. Zprávu z této soutěže a video z přednášek můžete shlédnout zde.
 
Na domácí půdě se ČOSKF zúčastnila Veletrhu bioanalytiky a farmacie, který se konal 6. dubna 2022 na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zájemci si mohli vyslechnout přednášku prezentující obor Klinická farmacie a také položit své dotazy přítomným klinickým farmaceutům.
 

Vzdělávání v klinické farmacii


 
V rámci kontinuálního vzdělávání se letos uskutečnily již dva workshopy:  
Po letních prázdninách (9.-10. září) nás v Plzni čeká dvoudenní WS Klinická farmacie v intenzivní medicíně.
 

Vaší pozornosti by neměly uniknout následující aktuálně vydané dokumenty:


   
Nově na našem webu najdete i zajímavá statistická data ÚZIS shrnující činnost klinické farmacie za období 5 let - Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2019.

Newsletter 5/2021

 COSKF CLS JEP 052021

Newsletter 4/2021

 COSKF CLS JEP 042021

Newsletter 3/2021

 newsletter12

Newsletter 2/2021

 

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2021


 
Dne 10. dubna 2021 byl na webu zveřejněn dokument Výroční zpráva ČOSKF za rok 2020. 
 
 

Zprávy z proběhlých akcí


AKTUALITY KF 2021 virtuálně

Dne 30. března 2021 se pod názvem Aktuality KF uskutečnilo každoroční setkání výboru a členů ČOSKF. S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci se akce konala online.

Cílem pravidelných setkání je jednak zrekapitulovat události uplynulého roku a s nimi související aktivity ČOSKF, jednak představit nové vize a úkoly.Letošní program byl věnován informacím k českému překladu dokumentu Statementy EAHP (s důrazem na úskalí terminologie), ambulantnímu výkonu klinického farmaceuta, klinickofarmaceutické péči v Zákoně o zdravotních službách, činnosti Pracovní skupiny ČOSKF pro COVID-19 a novému vzdělávacímu programu v oboru Klinická farmacie.

 

Webinář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Dne 28.března 2021 proběhl webinář Společnosti všeobecného lékařství na téma Spolupráce všeobecného lékaře s klinickým farmaceutem. O tom, jak může tato spolupráce vypadat v praxi, pohovořily PharmDr. Kateřina Langmaierová, PharmDr. Judita Staša a PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.Odkaz na záznam z webináře https://www.praktickylekar.online/hXtOoNMR7po

 

Jste zváni...


COLOURS OF SEPSIS 27.-29. dubna 2021Festival intenzivní medicíny, který se každoročně koná v Ostravě, se letos uskuteční v online formátu. Součástí programu bude i blok s názvem Klinická farmacie v intenzivní péči.Kompletní program a možnost přihlášení https://coloursofsepsis.cz/ 
10. Kongres ČOSKF8.-9. říjen 2021Tématem letošního kongresu bude Farmakoterapie a imunitní systém.O způsobu konání akce a dalších organizačních pokynech vás budeme informovat v blízké době.