Koncepce klinické farmacie. Klinickofarmaceutická péče v ČR

Klinickofarmaceutická péče v ČR

Výbor ČOSKF ČLS JEP představuje aktualizované vydání Koncepce klinické farmacie.

Toto vydání obsahuje zapracované připomínky odborných společností ČLS JEP, souhrn oddělení a pracovišť klinické farmacie v ČR a strukturu výkonů klinických farmaceutů.

Koncepce klinické farmacie