Tabulka ředění a podávání léčiv

Tabulka ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP obsahuje informace o tom, zda je možné podat přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup rekonstituce/ředění, informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění. Informace o inkompatibilitách tabulka v současné době neobsahuje.

Návod pro použití výše zmíněné tabulky je dostupný zde.

Tabulka byla primárně zpracována klinickými farmaceuty Oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Nyní je však již revidována a rozšiřována členy PS řp lč.

Zdrojem dat byly hlavně Souhrny údajů o léčivých přípravcích (SPC), příp. informace z publikace Handbook on injectable drugs, (L. A. Trissel, 16th edition, 2011; údaj označen v tabulce přídavkem „Trissel“). Zatím je tabulka dostupná pouze v pdf formátu, do budoucna se uvažuje o internetové verzi s vyhledáváním.

K 1. 8. 2021 bylo zpracováno 126 léčivých látek a 268 léčivých přípravků.

Informace v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.

V případě zájmu jsme schopni z již zpracovaných přípravků vybrat pouze ty, které jsou používány na Vašem pracovišti, a tento výběr Vám poskytnout – opět formou tabulky.

Nejnovější verze Tabulky ředění a podávání léčiv zde (srpen 2021)

 

Vyhledávání ředění léčivých přípravků    logo_CLS_JEP.png

Starší verze:

Tabulka ředění a podávání léčiv_verze 05 (květen 2020)

Tabulka ředění a podávání léčiv_verze 04 (březen 2019)

Tabulka ředění a podávání léčiv_verze 03 (červen 2018)

Tabulka ředění a podávání léčiv_verze 02 (září 2017)

Tabulka ředění a podávání léčiv_verze 01 (únor 2017)

Návod k použití Tabulek ředění a podávání léčiv verze 01- 04 zde