Stanoviska

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Léčba vysokými dávkami kyseliny askorbové (dávky 0,1−1,5 g/kg) v onkologické, imunologické, alergologické, revmatologické indikaci a pro management hojení ran je založena na datech, která neodpovídají zásadám podávání léčiv dle EBM (nejedná se o orphan drug), současně je mimo indikace a dávkování uvedené v SPC přípravků registrovaných v České republice (VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 g, Acidum ascorbicum Biotika), je tedy off label.

ČOSKF na základě současných dat aplikaci pacientům v léčebných režimech nedoporučuje.

Postoj ČOSKF plně koresponduje s postojem České onkologické společnosti ČLS JEP, Vědecké rady České lékařské komory a stanoviskem SÚKL. ČOSKF souhlasí se závěrem řady odborných publikací, které doporučují provést randomizované klinické studie vyšších fází, na jejichž základě by byla ověřena skutečná účinnost a bezpečnost této léčby.

 

V Praze dne 18. srpna 2015

Výbor ČOSKF ČLS JEP

Plná verze stanoviska ke stažení ve formátu PDF:

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C