Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2022

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2022. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor ČOSKF

Revizní komise ČOSKF

Pracovní skupiny ČOSKF

Současný stav pracovišť a oddělení klinické farmacie lůžkové péče v ČR

Potenciál pracovního trhu pro odbornost klinického farmaceuta

Zemřel pan profesor Jaroslav Květina

Medaile ČLS JEP pro členky  ČOSKF 

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta

Nový vzdělávací program Farmaceutická péče o geriatrické pacienty

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace v oboru Klinická farmacie

 

Zpráva ČOSKF za rok 2021

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2021. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor společnosti ČOSKF

10. výroční kongres ČOSKF

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Pracovní skupiny ČOSKF

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace členů ČOSKF

 

Stanoviska ČOSKF

Zpráva ČOSKF za rok 2020

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2020. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 

Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 

Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP

ČOSKF 2010-2020

Prof. Jaroslav Květina 90letý

Aktuality KF 2020

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Zákon o zdravotních službách

Klinickofarmaceutická péče v době pandemie COVID-19

Vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Nový vzdělávací program oboru Klinická farmacie

Pracovní skupina pro podání léčiv sondou

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv

Newslettery

Odborné akce ČOSKF ČLS JEP v roce 2020

Prezentace klinickofarmaceutické péče na akcích spřátelených odborností

Rok 2020 v číslech

Stanoviska ČOSKF

Zpráva ČOSKF za rok 2019

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2019

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 
Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 
Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP 
Aktuality KF 2019 
Klinickofarmaceutická péče v České republice – Popis aktuálního stavu a stanovení cílů 
Vize ČOSKF: rozvoj ambulantní klinickofarmaceutické péče 
Vize ČOSKF: uplatnění klinicky orientované farmaceutické péče 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Koncept kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP v roce 2019 
Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech a v tisku 
Rok 2019 v číslech

Zpráva ČOSKF za rok 2018

Zpráva ČOSKF za rok 2018

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2018. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP pro období 2019−2022 
Úvodní slovo předsedy společnosti 
Terminologie jako základ komunikace a porozumění 
Klinickofarmaceutická péče v České republice, strategické kroky, popis aktuálního stavu a cílů 
Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici a klinická farmacie
v České republice 
Hospital pharmacist = nemocniční farmaceut
nemocniční farmaceut ≠ nemocniční lékárník 
Kompetence klinického farmaceuta v ČR 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP 
Roční výkaz o činnosti – obor Klinická farmacie 
Rok 2018 v číslech

Zpráva ČOSKF za rok 2017

Zpráva ČOSKF za rok 2017

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2017. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 
Definování činností, ke kterým je klinický farmaceut kompetentní 
Dokument European Statements of Hospital Pharmacy 
Roční výkaz o činnosti – obor Klinická farmacie 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP 
Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech, odborných konferencích a v tisku 
Sportovní dresy v barvách ČOSKF ČLS JEP 
Rok 2017 v číslech

Zpráva ČOSKF za rok 2016

Zpráva ČOSKF za rok 2016

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2016. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Zpráva ČOSKF za rok 2015

Zpráva ČOSKF za rok 2015

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2015. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

  1. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR - diskuze
  2. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie
  3. Definice typů oddělení klinické farmacie
  4. Výkony klinického farmaceuta
  5. Specializační vzdělávání a spolupráce s IPVZ
  6. Aktuální legislativa
  7. Pracovní skupina pro podání léčiv sondou
  8. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP
  9. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností
  10. Oddělení a pracoviště klinické farmacie
Zpráva ČOSKF za rok 2014

Zpráva ČOSKF za rok 2014

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2014. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

II. Vzdělávací program oboru klinická farmacie

III. Spolupráce s IPVZ a Subkatedrou klinické farmacie

IV. Výkon pro klinického farmaceuta

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Volby nového výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP

VIII. Odborná komise pro oddělení klinické farmacie

IX. Pracovní skupina klinické farmacie v onkologii

Zpráva ČOSKF za rok 2013

Zpráva ČOSKF za rok 2013

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2013. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Aktualizace specializačního vzdělávání v klinické farmacii

II. Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

III. Implementace klinickofarmaceutické péče do dalších zdravotnických zařízení

IV. Klinickofarmaceutická péče v ambulantní sféře – pilotní projekt

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Ustanovení Odborné komise ČOSKF pro problematiku oddělení a pracovišť klinické farmacie