Pracovní skupina pro farmakoterapii obézních pacientů

Pracovní skupina pro farmakoterapii obézních pacientů

 

Pracovní skupina pro farmakoterapii obézních pacientů si klade za cíl zmapovat dostupné informace o změnách farmakokinetiky a úpravách dávkování u obézních pacientů, pacientů po bariatrických operacích a další problematice týkající se farmakoterapie v obezitologii. Cílem pracovní skupiny je vytvořit praktická doporučení o konkrétních léčivech, přehledové články na dané téma, prezentace této problematiky na odborných fórech a budování spolupráce klinických farmaceutů s obezitology. První ustavující schůze pracovní skupiny se sešla on-line 16. 2. 2022.

Práce na doporučeních spočívá v důkladné rešerši ke konkrétnímu léčivu, která mapuje aspekty farmakokinetiky u obézních pacientů, vlivu bariatrichých zákroků na vstřebání léčiv a dostupná doporučení. Následně je podle jednotné šablony vypracována karta ke konkrétnímu léčivu, která je recenzována všemi členy skupiny a kolegy z Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení připomínkování je finální karta umístěna na web ČOSKF (viz sekce Karty jednotlivých léčiv). V současné době (9/2022) jsou tímto způsobem zpracována konkrétní doporučení pro 4 léčiva.

Za dobu existence pracovní skupiny vzniklo několik přehledových prací, včetně práce publikované v prestižním časopise Current Ovesity Reports. Již tradiční je aktivní účast členů skupiny na každoročním symposiu Šonkův den. Kromě toho se podařilo navázat i spolupráci se Slovenskou obezitologickou asociáciou, která vyústila i ve spolupráci na odborné publikaci Klinická obezitológia.

V případě zájmu o spolupráci neváhejte kontaktovat koordinátory skupiny na níže uvedených e-mailových adresách.

PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D., koordinátor
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PharmDr. Alena Pilková, koordinátorka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Logo obezita