Zprávy z pracovní skupiny

Zpráva z Víkendové vzdělávací konference SVL ČSL JEP

Dne 27. 5. 2023 se zástupkyně Pracovní skupiny pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře opět aktivně zúčastnily akce Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, tentokrát  Víkendové vzdělávací konference SVL ČLS JEP v Ústí nad Labem.
 
Kateřina Langmaierová a Renáta Kuželová (Oddělení klinické farmacie Krajské zdravotní a.s.) vedly workshop na téma "Racionální geriatrická farmakoterapie" a "Nejčastější lékové interakce v ordinaci praktického lékaře". Na reálných příkladech představily princip práce klinického farmaceuta. Formou kazuistiky dokumentovaly rizika geriatrické farmakoterapie u poruch srdečního rytmu a interakce teofylinu - lékové, s klinickým stavem pacienta a pacientem samotným (nevědomá intoxikace).
 
 MG 03701
 
 MG 0396
 
 MG 04401
 

Jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství

Dne 12. 5. 2023 se v Praze uskutečnila Jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Jeden z programových bloků byl věnován klinické farmacii a připraven Pracovní skupinou ČOSKF pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře
 
Kateřina Langmaierová a Lucie Polášková vedly workshop na téma "Lékové interakce - na co mi PC neodpoví ?", ve kterém se věnovaly rizikovým místům ve farmakoterapii teofylinem a DOAC.
Alena Pilková v rámci svého příspěvku  "Na co pamatovat ve farmakoterapii obézních pacientů", představila Pracovní skupinu ČOSKF pro farmakoterapii obézních pacientů.

 

   

9bca29e2 4a08 4cd5 ae1c 128222c8938f

7d9400d2 789c 411a 8eff c0e5f7a29cbb

image 6483441

 

 

Zpráva z webináře pro všeobecné praktické lékaře

V úterý 21. 2. 2023 se ČOSKF ČLS JEP, potažmo klinická farmacie jako obor, znovu prezentovaly v rámci webináře pro všeobecné praktické lékaře. PharmDr. Kateřina Langmaierová krátce připomněla v jakých klinických situacích vztažených k léčivům je možné žádat konzultaci klinického farmaceuta, a následně PharmDr. Hana Nováková představila reálné kazuistiky z ambulantní praxe klinického farmaceuta, které skvěle dokumentovaly spolupráci nejen mezi oběma odbornostmi.