Zprávy z pracovní skupiny

Zpráva z webináře pro všeobecné praktické lékaře

Zpráva z webináře pro všeobecné praktické lékaře

V úterý 21. 2. 2023 se ČOSKF ČLS JEP, potažmo klinická farmacie jako obor, znovu prezentovaly v rámci webináře pro všeobecné praktické lékaře. PharmDr. Kateřina Langmaierová krátce připomněla v jakých klinických situacích vztažených k léčivům je možné žádat konzultaci klinického farmaceuta, a následně PharmDr. Hana Nováková představila reálné kazuistiky z ambulantní praxe klinického farmaceuta, které skvěle dokumentovaly spolupráci nejen mezi oběma odbornostmi.