Specializační vzdělávání- Nástavbový obor Farmaceutická péče o geriatrické pacienty

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru Farmaceutická péče o geriatrické pacienty (FPoGP) je příprava
samostatně pracujícího specialisty, který na základě svých teoretických znalostí a praktických
dovedností je oprávněn samostatně poskytovat klinicky orientovanou farmaceutickou péči o
geriatrické pacienty na oddělení nebo pracovišti klinické farmacie u poskytovatelů zdravotních služeb
poskytujících lůžkovou a/nebo ambulantní péči, na pracovišti klinického farmaceuta nebo na
pracovišti farmaceuta v zařízeních sociální péče nebo sociálních služeb tam, kde není pracoviště
klinického farmaceuta.

Vzdělávání probíhá dle platného vzdělávacího programu Farmaceutická péče o geriatrické pacienty 2022

Celková doba přípravy v nástavbovém oboru je 12 měsíců a je zakončena složením závěrečné zkoušky.