Rozhodovací schémata

Rozhodovací schémata usnadňují
 - výběr nejvhodnějšího přípravku s obsahem požadované účinné látky
 - anebo výběr nejvhodnější terapeutické alternativy v rámci požadované lékové skupiny.