Vzdělávání

Klinický farmaceut je farmaceut se specializací v oboru Klinická farmacie (KF)

V současné době je možné se vzdělávat v základním oboru Klinická farmacie. Specializovaná způsobilost v oboru KF je podmínkou pro samostatný výkon činností klinického farmaceuta.

V brzké době se bude možné vzdělávat v nástavbovém oboru Farmaceutická péče o geriatrické pacienty (FPoGP). Zvláštní specializovaná způsobilost v oboru FPoGP opravňuje absolventa samostatně poskytovat klinicky orientovanou farmaceutickou péči o geriatrické pacienty na oddělení nebo pracovišti klinické farmacie u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lůžkovou a/nebo ambulantní péči, na pracovišti klinického farmaceuta nebo na pracovišti farmaceuta v zařízeních sociální péče nebo sociálních služeb tam, kde není pracoviště klinického farmaceuta.

Kdo může pracovat na oddělení klinické farmacie?

  • Farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru KF.
  • Farmaceut ve specializační přípravě v oboru KF.
  • Farmaceut se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru Farmaceutická péče o geriatrické
    pacienty (plánováno).
  • Farmaceut se zvláštní specializovanou způsobilostí v klinicky orientovaných nástavbových
    oborech, jejichž vytvoření je plánováno v dalších letech např. Klinická farmacie v intenzivní
    péči.