Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání klinických farmaceutů navazuje na vzdělávání specializační.
 
Klinický farmaceut musí ovládat farmakoterapii a řešení lékových problémů vznikajících v kterémkoliv
lékařském oboru – a to alespoň v základní rovině i v případě, že se danému oboru nevěnuje
systematicky. Důvodem je zejm. skutečnost, že v mnohých zdravotnických zařízeních je zatím počet
klinických farmaceutů nedostatečný – specialista v oboru Klinická farmacie proto potřebuje být do
jisté míry „univerzálním“ odborníkem na farmakoterapii.
 
Nicméně, stejně jako tomu bylo v předchozích letech v lékařských oborech, tak i v oboru Klinická
farmacie bude muset postupně docházet k další diferenciaci a specializaci.
 
Systém klinickofarmaceutické péče je již nyní nastavován tak, aby každý klinický farmaceut úzce
spolupracoval pouze s několika málo lékařskými obory – v těchto oborech pak musí mít hlubší
znalosti farmakoterapie (na rozdíl od oborů, kterým neposkytuje systematickou péči – viz výše).
 
Česká odborná společnost klinické farmacie proto vytváří model celoživotního vzdělávání, který
bude umožňovat vzdělávání ve 2 úrovních:
  1. Základní – určeno pro všechny klinické farmaceuty, cílem je získat základní orientaci ve farmakoterapii určitého oboru,
  2. Pokročilé – určeno pro klinické farmaceuty, kteří poskytují systematickou péči konkrétnímu oboru, cílem je získat hlubší znalosti farmakoterapie v tomto oboru.

Informace o plánovaných a již proběhlých vzdělávacích akcích pořádaných ČOSKF v záložce Kalendář - Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf.cz)