Doporučení pro podání léčiv sondou

Doporučení ke správnému podání konkrétních léčiv, resp. léčivých přípravků sondou obsahují
- informaci pro předepisujícího lékaře s upozorněním na potenciální rizika i případné alternativy,
- vlastní pokyn ke správnému postupu podání.