Literatura

 • White R, Bradnan V. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes. 3. ed. Pharmaceutical Press, 2015. ISBN 978-0-85711-162-3.
 • Beckwith MC, Feddema SS, Barton RG, Graves C. A guide to drug therapy in patients with enteral
  feeding tubes: Dosage form selection and administration methods. Hosp Pharm 2004; 39: 225-
  237.
 • Medication Administration. In: Bankhead R, Boullata J, Brantley S, et al.; A.S.P.E.N. Board of
  Directors. Enteral nutrition practice recommendations. J Parenter Enteral Nutr 2009; 33: 122-
  167.
 • Williams NT. Medication administration through enteral feeding tubes. Am J Health Syst Pharm
  2008; 65: 2347-2357.

Publikace pracovní skupiny:

 • Linhartová A. Podání léčiv sondou. Remedia. 2015; 25(3): 215-217.
 • Linhartová A. Podání léčiv nutričními sondami: příklady, pracovní skupina. Čas Lék čes. 2019,
  158(7-8): 279-281.
 • Dundelová L. Podání valproátu sodného perkutánní endoskopickou gastrostomií. Remedia. 2015;
  25(3): 218 – 220.