Zprávy z pracovní skupiny

Zpráva z XLII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Zpráva z XLII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Ve dnech 8. - 11. 11. 2023 se ve Zlíně uskutečnila XLII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Aktivní účast v nabitém programu kongresu měli i zástupci Pracovní skupiny ČOSKF pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře. 
Martin Vodička a Josef Klhůfek vystoupili v hlavním programovém bloku a v rámci svého příspěvku „Polékové hyponatrémie" prezentovali i výsledky svých
publikovaných výzkumů zaměřených na hyponatrémie asociované se zástupci diuretik, možnostem dieferenciální diagnostiky tohoto jevu a tipům pro minimalizaci rizik při terapii touto skupinou léčiv.

Kateřina Langmaierová a Kateřina Skopalová vedly workshop na téma „Digoxin stále aktuální", ve kterém se věnovaly rizikovým situacím a managementu terapie tímto
léčivem zejména u populace křehkých seniorů. 

 

SVL 1

 

svl 2

 

SVL 3

 

SVL 4