Zprávy z pracovní skupiny

Zpráva z Víkendové vzdělávací konference SVL ČSL JEP

Zpráva z Víkendové vzdělávací konference SVL ČSL JEP

Dne 27. 5. 2023 se zástupkyně Pracovní skupiny pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře opět aktivně zúčastnily akce Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, tentokrát  Víkendové vzdělávací konference SVL ČLS JEP v Ústí nad Labem.
 
Kateřina Langmaierová a Renáta Kuželová (Oddělení klinické farmacie Krajské zdravotní a.s.) vedly workshop na téma "Racionální geriatrická farmakoterapie" a "Nejčastější lékové interakce v ordinaci praktického lékaře". Na reálných příkladech představily princip práce klinického farmaceuta. Formou kazuistiky dokumentovaly rizika geriatrické farmakoterapie u poruch srdečního rytmu a interakce teofylinu - lékové, s klinickým stavem pacienta a pacientem samotným (nevědomá intoxikace).
 
 MG 03701
 
 MG 0396
 
 MG 04401