Zprávy z pracovní skupiny

Zpráva z krajského semináře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Zpráva z krajského semináře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Dne 26. 9. 2023 se v  Ostravě konal krajský seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož se aktivně zúčastnili zástupci oddělení klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava a to konkrétně Mgr. Hana Švecová, PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D. a vedoucí oddělení PharmDr. Hana Nováková.

V  úvodu byla prezentována činnost ambulance klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava - shrnutí roční spolupráce s praktickými lékaři v regionu. Na kazuistikách byla demonstrována riziková medikace -  tentokrát byly z praxe oddělení vybrány kazuistiky zaměřené na rizika použití teofylinu.