aciklovir

          Nosné roztoky:      
Název účinné
 látky
Název léčivého přípravku Doplněk
názvu
 Bolus  Postup rekonstituce
a ředění
FR 0,9% G 5% Délka
podávání
Stabilita Off-label informace,
poznámky
aciklovir ACICLOVIR OLIKLA 250MG INF PLV SOL 5 a 10 NE inf: obsah lahvičky rozpustit v 10 ml Aq. pro inj. či FR, dále ředit min. 50 ml FR (v pediatrii 4 ml rekonstituovaného roztoku do 20 ml FR) ano - inf: pomalu, min 60 min CHS, FS: 12 hod při 25°C, euchovávat v chladničce MS: použít okamžitě Inf. roztok má pH = 11. Dle Trissel možno ředit do G5% (sodná sůl acikloviru SPC i Trissel).

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.