amfotericin B

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 amfotericin B  ABELCET  5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML  NE  inf: obsah lahvičky do 20 ml inj. stříkačky jehlou č.17 až č.19, tu pak nahradit jehlou s filtrem (součást balení), přidat do vaku - konečná koncentrace 1 mg/ml, vyjímečně 2 mg/ml  NE  ano  inf: 5 mg/kg rychlostí 2,5 mg/kg/hod  

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C MS:

použít okamžitě (*)
 Při prvním zahájení léčby dopor. podat testovací dávku (1,0 mg infuze podávat po dobu více než 15 min). Viz SPC. Ředit pouze do G5% - riziko precipitace ve FR či jiných eletrolytech.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.