amikacin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 amikacin  AMIKACIN B. BRAUN  5MG/ML INF SOL 10X100ML  NE - RTU  LP určen k přímému podání, nemá být před podáním ředěn  −  −  inf: 30-60 min  CHS, FS: roztok bez zvláštních podmínek k uchovávání MS: použít okamžitě (*)  
AMIKACIN B. BRAUN 10MG/ML INF SOL 10X100ML
AMIKACIN MEDOPHARM 500     MG/2 ML 500MG/2ML INJ/INF SOL 10X2ML i.m. - ano ano inf: 30-60 min, v pediatrii 1-2 hod HS, FS: 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.