amiodaron

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 amiodaron  CORDARONE  150MG/3ML INJ SOL 6X3ML  i.v. - na počátku dávka 5 mg/kg nebo 300 mg do 20 ml G5%  -  ano inj: pomalu - během 3 min  

CHS, FS: roztok uchovávat při 25°C

MS: použít okamžitě
 Při aplikaci nepoužívat přístroje a zařízení obsahující změkčovadlo DEHP (dioktyl- ftalát) - riziko vyluhování DEHP.
 počáteční dávka: 5 mg/kg do 250 ml G5%; udržovací dávka: 10-20 mg/kg/24 hod (max. 1200 mg/24 hod) do 250 ml do G5%; minimální koncentrace 0,6 mg/ml  inf: 250 ml v rozmezí 20 min až 2 hod

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.