ampicilin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 ampicilin AMPICILIN 0,5 BIOTIKA 0,5G INJ/INF PLV SOL 10  

i.m. (do jednotlivé dávky 1,5 g), i.v.,

intratekálně
i.m. inj: 0,5 g ve 2-3 ml Aq. pro inj, 1,0 g ve 4-6 ml Aq. pro inj  ano  -  -  CHS, FS, MS: použít okamžitě  V G5% rychlý rozklad - hydrolýza ihned po nařědění. Intratekální podávání není uvedeno v SPC, v bodu 4.2 "Dávkování a způsob podání", dále v textu je ovšem popsána příprava roztoků pro intratekální aplikaci. Intratekální dávkování, které bylo součástí starší verze SPC (2013) již v této aktualizované verzi není.
i.v. inj.: 0,5 g v 10-30 ml FR, 1,0 g ve 20- 60 ml FR
 AMPICILIN 1,0 BIOTIKA  1G INJ/INF PLV SOL 10 inf: 0,5 g rekonstituovat v 1,8 ml FR: odebrat ze 100 ml lahve (1,0 g v 3,5 ml FR), poté přidat do zbývajícího 100 ml FR (roztok 0,5 g je 0,5%, roztok 1 g je 1%)
 intratekálně viz. SPC

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.