anidulafungin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 anidulafungin ANIDULAFUNGIN ACCORD  100MG INF PLV CSL 1  NE  inf: rekonstituce 100 mg v 30 ml Aq. pro inj (200 mg v 60 ml), poté naředit 100 mg ve 100 ml inf. roztoku (200 mg v 200 ml), výsledná koncentrace 0,77 mg/ml  ano  ano  

inf: max rychlost 1,1 mg/min (1,4 ml/min), tj.

100 mg 90 min, 200 mg 180 min
 CHS, FS: rekonstituovaný roztok po dobu 24 hod při 25°C, infúze 48 hod při 25°C. Chraňte před mrazem! MS: použít okamžitě (*)  
ANIDULAFUNGIN TEVA
 ECALTA

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.