Doporučení ČOSKF k zajištění služby klinického farmaceuta na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení

V návaznosti na Vyhlášku o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb č. 99 Sbírky zákonů, která vešla v platnost v březnu 2012 a která ukládá zdravotnickým zařízením v ČR zajištění dostupnosti klinického farmaceuta na lůžkových odděleních, vydala Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Doporučení k zajištění služby klinického farmaceuta na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení.

 Doporučení ČOSKF k zajištění služby klinického farmaceuta na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení