Klinickofarmaceutická péče v České republice

Dokument předkládá podrobný popis aktuálního stavu a cílů implementace a rozvoje klinickofarmaceutické péče v podmínkách českého zdravotnického systému. Při zajišťování dostupnosti klinickofarmaceutické péče se o obsah mohou opřít jak poskytovatelé zdravotních služeb, tak plátci zdravotní péče při tvorbě sítě zařízení.

 Klinickofarmaceutická péče v České republice – Popis aktuálního stavu a stanovení cílů. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. ISBN 978-80-7345-622-1.