Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie - Optimalizace farmakoterapie pacienta

Vypracovaná metodika předkládá popis konkrétních činností klinického farmaceuta a zároveň definuje základní terminologii pro klinickou praxi rozvíjejícího se oboru klinická farmacie. Metodika je konsensem výboru České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, který ji doporučuje jako standard pro práci klinického farmaceuta v podmínkách českého zdravotnictví.

Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie - Optimalizace farmakoterapie pacienta