Aktuality

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie

předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 15, vydáno 31. 1. 2022.

  • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL)– poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
  • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo komentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů.
  • V aktuální verzi jsou nově přidány články týkající se molnupiraviru a anakinry.

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 15, 31. 1. 2022)