Aktuality

Novinky z PS pro farmakoterapii COVID-19: Interakce Paxlovidu mezi nástroji aplikace Mediately

Novinky z PS pro farmakoterapii COVID-19: Interakce Paxlovidu mezi nástroji aplikace Mediately

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vás informovat, že bazální management lékových interakcí Paxlovidu, který formou
zjednodušené tabulky připravila v loňském roce PS pro farmakoterapii COVID-19 ve spolupráci se Společností infekčního
lékařství, je nově součástí nástrojů v rámci aplikace Mediately.

Aplikace Mediately nabízí kompletní databázi léčivých přípravků dostupných v České republice.
Součástí aplikace jsou mj. i klinické nástroje (kalkulátory, skórovací systémy ad.), které jsou v plném
rozsahu dostupné po jednoduché registraci. Aplikace je k dispozici v internetové i mobilní podobě.

Za PS pro farmakoterapii COVID-19
Jana Gregorová, Alena Linhartová a Irena Murínová