Aktuality

Paxlovid- upozornění na závažné lékové interakce

Paxlovid- upozornění na závažné lékové interakce

Informační dopis společnosti Pfizer ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám ráda sdělila následující informace:

Paxlovid (nirmatrelvir; ritonavir): připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu.