Aktuality

Covid-19

Zpráva z webináře o Paxlovidu

PS pro farmakoterapii COVID-19:

Zpráva z webináře o Paxlovidu

Dne 13. září 2022 se uskutečnil webinář, který byl připraven Pracovní skupinou ČOSKF pro farmakoterapii COVID-19 a který byl věnován přípravku Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir).

Cílem webináře bylo informovat členy společnosti o průběhu a výstupech letních jednání o zajištění bezpečnosti terapie Paxlovidem v klinické praxi.

Diskutována byla především možnost použití Paxlovidu u pacientů s těžkou renální insuficiencí a jeho významný interakční potenciál.

Doporučení k použití a dávkování Paxlovidu u pacientů s eGFR < 30 ml/min je součástí Mezioborového stanoviska k použití antivirotik v léčbě a prevenci progrese covidu-19 (14. 7. 2022).

Pro účely rychlé orientace a bazálního managementu lékových interakcí Paxlovidu v situaci, kdy není k dispozici potřebný časový prostor anebo není možnost přímé konzultace se specialistou na hodnocení lékových interakcí, byla vytvořena zjednodušená interakční tabulka (14. 7. 2022). Tabulka je primárně určena praktickým lékařům a lékařům na odděleních urgentního příjmu a jejím cílem je zajistit bezpečnost terapie i v základních podmínkách.

Záznam z webináře bude přihlášeným kolegům k dispozici po dobu 14 dnů.

Za PS pro farmakoterapii COVID-19:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Irena Murínová

 webinar covid