Aktuality

Nová odborná publikace- Antikoagulační terapie

Nová odborná publikace- Antikoagulační terapie

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

před lety mi pan Dr. Jiří Netočný představil vizi projektu edukace klinických farmaceutů v oblasti hemostázy a trombózy, resp. antitrombotické profylaxe a léčby. Následovalo několik společných seminářů zaměřených na nejpalčivější problémy týkající se antitrombotik a poté období klidu. To období klidu bylo ale pouze zdánlivé. Ve skutečnosti edukační projekt pokračuje a neuvěřitelně se rozvíjí. Důkazem je nová kniha autorského kolektivu pod vedením PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. a PharmDr. Ivany Taškové s názvem Antikoagulační terapie. Mohu směle a bez váhání říct, že jako recenzent jsem knihu přečetl takřka jedním dechem. Je nesmírně přehledná, psaná čtivým jazykem a z mého pohledu je neobyčejně užitečný trošku jiný pohled na problematiku antitrombotické péče. Totiž pohled klinických farmaceutů, který krásně doplňuje dnes už tradiční publikace a prezentace klinických hematologů, angiologů nebo kardiologů. Kniha je nepochybně užitečná nejen pro klinické farmaceuty nebo farmakology, ale pro širokou lékařskou veřejnost. Doporučuji všem si tohoto průvodce pro lékaře a farmaceuty pořídit a opakovaně do ní nahlížet. Vyplatí se to.
 
MUDr. Jaromír Gumulec
Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
 
Gregorová J, Tašková I a kol. Antikoagulační terapie. Maxdorf. 2022. ISBN 978-80-7345-728-0.