Aktuality

Novinka z IPVZ- Subkatedra klinické farmacie

Novinka z IPVZ- Subkatedra klinické farmacie

V rámci projektu „Specializační vzdělávání klinických farmaceutů“ byla vytvořena a vytištěna odborná publikace

KLINICKÁ FARMACIE - KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE A ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V ČR

Autoři: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. , PharmDr. Kateřina Langmaierová  

Odkaz na publikaci: https://www.ipvz.cz/odborna-publikace-v-projektu-specializacni-vzdelavani-klinickych-farmaceutu.

Klinickofarmaceutická péče je v rámci českého zdravotnického systému stále spíše novinkou, proto bude řada úspěšných absolventů specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie stát před nelehkým úkolem – založit a řídit nové oddělení. Obecná terminologie, metodická pravidla spojená s klinickofarmaceutickou péčí, stejně tak požadavky na přípravu specialistů nejsou dostatečně všeobecně známy. Předkládaný dokument může sloužit jako základní materiál při přípravě k jednání s managementy nemocnic a jako podklad při tvorbě koncepce klinickofarmaceutické péče pro konkrétní zdravotnické zařízení.