Aktuality

Zpráva ČOSKF za rok 2021

Zpráva ČOSKF za rok 2021

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2021. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor společnosti ČOSKF

10. výroční kongres ČOSKF

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Pracovní skupiny ČOSKF

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace členů ČOSKFV