Novinky

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Dne 1. února 2024 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Zkoušku úspěšně složil PharmDr. Lukáš Bauer z Fakultní nemocnice Bulovka.

Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další práci.